Prislister og leveringsvilkår

   

Logo gris

» Avregningspriser gris - vilkår gris

 Logo storfe

» Avregningspriser storfe - vilkår storfe

 Logo småfe

» Avregningspriser småfe - vilkår småfe

    Logo fjørfe

» Avregningspriser egg - vilkår egg

» Avregningspriser høns - vilkår høns

» Avliving høns - vilkår høns

Prisliste for kylling, kalkun og daggamle sendes ut ved endringer!

Logo dyreslag

» Arkiv avregningspriser slakt

 

» Gjeldende leveringsvilkår i Nortura (krever innlogging - p.t. stengt, kontakt medlemssenter)

Prisavvik for Nord-Norge
Lavere utbetalingspris for gris, storfe og småfe i Nord-Norge er grunnet driftsulemper i inntransport, slakting og industri og er kompensert gjennom distriktstilskuddet.