3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

(Siste endret 23.03.21) Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvor godt et storfemerke sitter fast i øret. I løpet dyrets levetid utsettes merket for mye slitasje, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Under ser du en film om korrekt påsetting av øremerker.


Vi deler disse tipsene fra OS ID 

 1. Plassering i øret
  Fordi det elektroniske storfemerket er litt større og tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er korrekt plassering i øret ekstra viktig for at merket skal sitte godt fast. Enkelte har en tendens til å plassere merket for langt ut og for langt ned på øret. Da øker risikoen for merketap.
   
 2. Bruk Combi Junior eller Combi Matic tang
  Både Combi Junior og Combi Matic kan brukes til påsetting av det elektroniske og ikke-elektroniske storfemerket. NB: Bruker du Combi Junior, ta ut plastinnsatsen i nederdelen av tanga. NB: Combi Senior-tang kan ikke brukes, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker.
   
 3. Sjekk at du har riktig nål i tanga
  I 2017 lanserte OS ID en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

Plassering av øremerkene

Se mer informasjon i OSID-bloggen

Hvis dyr mister merke

Hva skjer når dyret mister øremerke (øremerker) like før levering til slakt, det vil si etter at det er innmeldt til slakting og det er så kort tid at man ikke får bestilt nytt øremerke til dyret? 

Her er et svar på hvordan dette skal håndteres.