Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

  (03.10.23) Redusert salg av storfekjøtt og begrensende tilgang på emballasje til innfrysning av hele slakt, vil føre til skyving av storfe fremover. Nortura velger å varsle sine produsenter nå og samtidig oppfordre de som har mulighet til å utsette slakting, til å gjøre det.

 • Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

  (31.08.23) Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.

 • Prisløype for storfe 2. halvår 2023

  (Oppdatert 22.08.23) Målet med prisløypa er at gjennomsnittsprisen for alle slakt som er levert innenfor et halvår i sum når nivået på PGE. Nortura endrer prisen på storfe igjennom halvåret med mål om å best mulig kunne dekke markedet med ferskt storfekjøtt når etterspørselen er størst. Dessverre påvirker telledato og markedsdekning slaktingen av storfe, og vi må derfor bruke pris for å jevne ut leveransene. Det er disse faktorene som påvirker prisløypa i størst grad.

 • Statusmelding fôringsdyr og prisendringer livdyr fra Nortura

  (21.08.23) Ikke uventa blir det en del korrigeringer på pris på fôringsdyr fra 21. august. Dette pga endringene i engrospris storfe fra samme dato. Videre er det allerede vedtatt en prisløype for storfe som vil utløse en ny prisjustering på fôringsdyr fra 1. oktober. Nye priser på kalv og fôringsdyr vil bli lagt ut på våre sider med det første.

 • Endring i prisløypa for storfe og gris

  (16.08.23) På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Samlet næring for kjøtt og melk med lavere klimaavtrykk

  (03.07.23) En samlet næring arbeider for å få norsk landbruk enda mer klimavennlig og konkurransedyktig. Nortura har pågående forsøk med fôring av NRF okser på Mære Landbruksskole, Tine har forsøk i melkeproduksjon, og Geno tar lavere metan utslipp med i avlsmål.