Arkiv for nyheter og artikler på storfe

For å finne igjen "gamle" nyhetssaker anbefales det å bruke søk.

 • Endringer i Angus-avtalen

  (28.03.23) Angus-avtalen, og satsningen til Meny på god spisekvalitet er suksess, både salget og tilgangen på slakt har økt de siste år. Våre kunder ønsker både bedre forutsigbarhet og jevnere spisekvalitet på slaktene. Fra 1. april vil kravet til fettgruppe øke fra 2 + til 3 – og det blir midlertidig stans i nytegning av Angus-avtaler utenom Agro.

 • Endringer i leveringsvilkår fra 2. januar 2023

  (02.01.23) Grunnet kraftig kostnadsvekst og behov for å stimulere ytterligere til rasjonalitet i samhandlingen mellom bonden og Nortura, justeres flere betingelser på slakt og livdyr fra 2. januar 2023.

 • Nortura URFE

  (Oppdatert 02.01.23) Nortura har ansvaret for varestrømmen URFE og selskapet Urfe SA er et samvirkeselskap bestående av kjøttprodusenter som benytter tradisjonelle norske melkeferaser («URFE») for melk- og kjøttproduksjon. Urfe SA er registrert som eier av varemerket «URFE».

 • Det vil dessverre bli skyving av storfe til slakt fremover

  (19.10.22) Salget av storfekjøtt i butikk er lavere, og bestillinger av hele slakt er redusert til omtrent en tredjedel av normale. I praksis er det nå kapasitet på selve innfrysingen som begrenser ukentlig antall storfe som er mulig å slakte. Vi opplever at det nå på kort tid har blitt en like krevende situasjon som den vi opplevde etter tørkesommeren i 2018.

 • Angus Gourmetku - kyr over 4 år

  (28.09.22) Alle produsenter som har Angusavtale kan også få ekstra tillegg i pris også på kyr som er eldre enn 4 år. Det kalles «Angus Gourmetku», og kan gi kr. 3,- pr kg i ekstra pris.

 • Hvilke kyr skal du utrangere i år?

  (07.09.22) God vurdering av hvilke kyr som skal utrangeres, og nøye utplukk av hvilke kviger som skal settes på er viktig for å få en god dyreflokk. De «usynlige» kyrne skal beholdes. Det vil si de friske holdbare dyr med godt lynne, lite kalvingsvansker og som gir avkom med høytilvekst, og som gir så lite arbeid at du ikke merker at de er der!

 • Redusert dyretall – kan gi større tap

  (31.08.22) Kraftfôrprisene og kostnadene på grovfôr har økt kraftig og det er høyer pris på alle innsatsfaktorer. Men høyere pris på storfeslakt og høyere tilskudd gjør at det fortsatt er mulig med overskudd fra husdyrproduksjonen.