Fagbibliotek for storfe og storfebygg

Ku på beite

På disse sidene finner du fagartikler, temahefte, informasjon og råd og tips du som storfeprodusent vil ha nytte av. Det aller meste er skrevet av, eller i samarbeid med våre fagrådgivere. 

Har du ytterligere spørsmål knyttet til stoffet du finner her, eller ønske om rådgivning, ta kontakt med medlemssenteret eller din rådgiver. Sidene er passordbeskyttet, og pt er innlogging ikke mulig.

De siste 5 artiklene i fagbiblioteket for storfe (det er for tiden ikke mulig å logge inn for å lese artiklene)

Kategori Artikkel Les Dato
Presentasjon fra fagmøter Fagmøte storfe - Markedssituasjon og fôring av ungdyr til slakt åpen 12.02.24
Presentasjon fra fagmøter Fagmøte storfe - Urene huder åpen 14.12.23
Presentasjon fra fagmøter Nasjonalt fagmøte åpen 16.03.23
Avl Ungdyrkåring logg inn 17.11.22
Fôring Noen råd i siloslåtten (oppdatert) logg inn 01.06.21

Kanskje kan du finne nyttige tips i fagbiblioteket på andre dyreslag?

» Fagbiblioteket for gris

» Fagbiblioteket for småfe

» Fagbiblioteket for fjørfe