Modul 4 – Driftsledelse og økonomi

Modulen omfatter en grundig gjennomgang av driftsledelse og økonomi i storfekjøttproduksjonen med strategisk og operativ planlegging, viktige økonomiske begreper, gårdsregneskap, tilpassing til endra rammevilkår, driftsgreinanalyse, arbeidsgiveransvar og HMS.

Videre vil det bli vurdering av driftsformer på garden i forhold til tilgang på ressurser, samarbeidsløsninger, nøkkeltalsanalyse og oppbygging av driftsplan.

Kapitalkrav i storfekjøttproduksjonen, prosess ved utviding eller endring av produksjonen og optimalisering ved marginalanalyser blir også gjennomgått.

En bolk tar for seg byggeprosessen med fokus på ulike bygg-tekniske løsninger som ventilasjon, fôringssystemer, gjødselhandtering, flytting av dyr i fjøset og ulike forskrifter.

Storfekjøttmarkedet med prisfastsetting og markedsregulering er også et tema for denne modulen.

I tillegg får vi besøk av en aktiv storfekjøttprodusent som forteller om management og økonomistyring på egen gård. Programmet ved forrige samling ser du under. For at innholdet på kurset skal være mest mulig aktuelt kan det  bli endringer for de kommende samlinger.

Sist gjennomført:

 • 10. – 11. november 2021 Best Western Stav Hotel, Malvik
 • 1. – 2. desember 2021 Scandic Hamar 

Biffakademiet Modul 4 Økonomi og ledelse

Dag 1:

 

Kl. 10.00

Velkomst og presentasjon

Kl. 10.30

Bonden som bedriftsleder – grunnleggende økonomi m/innlagt pause v/ Hans Petter Dobloug rådgiver/autorisert regnskapsfører, R2 Økonomi AS (Hamar/Trøndelag)

Strategisk og operativ planlegging

 • Grunnleggende økonomiske begreper
 • Gardsregnskap for skatteregnskap og driftsregnskap, hva må til for å få driftsgrensanalyse?
 • Tilpasning ved endrede rammevilkår
 • Kjøp av tjenester kontra egeninnsats, eige eller leie av jord?
 • Arbeidsgiveransvar HMS

Kl. 12.15

Lunsj

Kl. 13.00

Resultater fra Optibiffprosjektet (Hamar/Trøndelag)

Kl. 14.00

Økonomi i storfekjøttproduksjon v/ Elisabeth Kluften spesialrådgiver økonomi, Nortura (Hamar/Trøndelag)

 • Vurdering av gårdens ressurser
 • Valg av driftsform inkludert økologi
 • Samarbeidsløsninger
 • Registrering og verktøy for planlegging og styring av produksjonen (Storfekjøttkontrollen)
 • Nøkkelanalyse ved ulike driftsformer
 • Eksempel på dekningsbidrag

Kl. 15.00

Kaffe med bite ti

Kl. 15.15

Økonomi i storfekjøttproduksjon fortsetter

 • Driftsplan for storfekjøttproduksjonen – viktige faktorer
 • Utvidelse og endring av produksjon
 1. Planleggingsfase
 2. Endringsfase
 3. Ny-driftsfase
 • Optimalisering i storfekjøttproduksjonen – marginalanalyser
 • Spørsmål og diskusjon

Kl. 16.15

Helse, miljø og sikkerhet på gården v/ Halle Arnes, NLR avd. HMS

Kl. 17.15

Oppsummering og avslutning dag 1

Kl. 19.00

Middag

Dag 2:

Kl. 08.30

Dyrevelferdsprogrammet v/ Åse Margrete Sogstad (Hamar), Lars Erik Heggen (Trøndelag)
 

Kl. 10.15

Kaffe og bite ti

Kl. 10.30

Marked for storfekjøtt v/ Hilde-Kari Skarstein markedssjef Totalmarked (Hamar/Trøndelag)

 • Oppbygging av pris på storfekjøtt
 • Markedsregulering
 • Import av storfekjøtt og bruken av dette

Fremtidig norsk storfekjøttproduksjon

Kl. 12.00

 • Lunsj

Kl. 13.00

Økonomi og drift på min gård

Hamar: Produsent
Trøndelag: Produsent

Kl. 14.30

Oppsummering og vel hjem