Angusavtale

Norsk Aberdeen Angus

(Oppdatert 15.04.21) Som medlem i Nortura SA er det inngått avtale om kontraktproduksjon på å levere slaktedyr i varestrømmen Prima Angus. Denne avtalen inngås mellom husdyrprodusent og Nortura og er styrt av markedsbehov hos Nortura sin kunde. Produsenter i Sør-Norge (tom slakting i Malvik) kan delta i avtalen.

Angus. Foto: Jeanette Villanger Håland
Foto: Jeanette Villanger Håland

1. Avtaleomfang

Produsenten forplikter seg til følgende:

 • Medlemskap i Nortura
 • Levere alle slaktedyr til Nortura
 • Melde inn storfe i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Nortura forplikter seg til å:

 • Følge ordinære rutiner og leveringsbetingelser
 • Utbetale en tilleggspris på slakt som innfrir kravene til Angustillegg

2. Krav besetning

 • Reine dyr. (Dyr med hygienetrekk kategori 2 blir underkjent)
 • Godkjent KSL på bruket
 • Vi oppfordrer til å benytte Min side til innmelding. Om individer som tilfredsstiller kravet til rase på far i pkt 3 under ikke kommer frem, kontakt medlemsentert for innmelding.

3. Krav til dyrene

Kr. 4,50 i tillegg for alle dyr med minimum 50% Angus, unntatt kategoriene Okse, Ku og Kalv. 

Krav til klasse Minimum klasse O
Krav til fett Minimum fettgruppe 2+
Genetikk Far til avkommet skal være 100 % Aberdeen Angus
Semin, ungdyrkåret eller Stambokført)

NB dyr som ikke holder disse kravene avregnes som ordinært slakt!

Fettkompensasjonen

Slakt som tilfredsstiller følgende krav til kvalitet oppnår ytterligere kr 3,00 pr kg. For kategorien kvige er fettkompensasjonen kr 6,00 pr kg (fom 03.05.21).

Fra nyttår 2022 øker fettkompensasjon for alle kategorier med kr. 3,00 pr kg.

Kategori Vekt Alder Fettgruppe
Ung okse: 260,1 kg til 360,0 kg 301 - 540 dager (18 mnd) 3- tom 5+
Kvige: 200,1 kg til 300,0 kg 301 - 730 dager (24 mnd) 3- tom 5+
Kastrat: 220,1 kg til 320,0 kg 301 - 900 dager (30 mnd) 3- tom 5+
Ung ku: 260,1 kg til 360,0 kg 731 - 990 dager (33 mnd) 3- tom 4+

4. Avtaleforhold

 • Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd. fra oppsigelsesdato
 • Vilkår og satser i avtalen kan endres med 1 mnd. varsel på våre nettsider
 • Avtalen kan settes til side ved restriksjoner og lignende (force majeure)
 • Nortura bekrefter inngåelse av ANGUSAVTALE for storfe etter ovenstående kriterier ved at det gis tilgang til innmelding på Nortura Angus på "Min side"

Elektronisk avtale

Avtalen kan fylles og sendes inn elektronisk. Se vilkår før du fyller ut det elektroniske skjemaet. Ved å fylle ut skjemaet og trykke send-knappen har du signert din avtale og dermed godtatt de vilkår som ligger for varestrømmen.


Fyll inn forventet leveranse på avtalen: