Rådgivingstilbud fra Team storfe

  • Rådgivingstilbud

    (Oppdatert 16.11.22) Team storfe i Nortura består av dyktige rådgivere med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap. Jobben vår er å være kontaktpunkt mellom storfebonden og Nortura. Ta kontakt med oss! Vi er aldri mer enn en telefon unna. Vi skal også hjelpe storfebonden til et best mulig økonomisk resultat på gården gjennom god rådgiving i samarbeid med resten av verdikjeden i Nortura.

  • Oppstartsprogram ammeku

    (27.09.17) Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke opp innenlandsk forbruk med innenlandsk produksjon.

  • Nortura Driftsplan

    Skal du starte med kjøttproduksjon eller utvide/endre dagens kjøttproduksjon gjennom større investeringer er det nyttig med en driftsplan. En driftsplan vil gi et bilde av den økonomiske situasjonen på gården de neste 5 årene.