Avtale økologisk storfe

(Sist endret 02.01.20) Her finner du forutsetninger og avtaleskjema om leveranse av økologisk storfekjøtt til Nortura.

DebioFor å kunne betjene markedet best mulig er det viktig at du oppgir forventet leveranse på periode (kvartal).

Forutsetninger for godkjenning av økologisk avtale og slakt:

  • Medlemskap i Nortura
  • Økologisk godkjenning av Debio
  • Besetningen er registrert i Ku- eller Storfekjøttkontrollen
  • Elektronisk innmelding på Økologisk avtale (kontakt ditt medlemssenter hvis du ikke har tilgang til denne)
  • Dyret må meldes inn med riktig individ på økologisk avtale. Økologiske øremerker (Debiomerker) er ikke lenger nødvendig
  • Ikke trekk for uren hud kategori 2 på slaktet
  • Nortura kan slakte dyrene 2 uker før eller etter ønsket slakteuke
  • Slaktet tilfredsstiller kvalitetskravene

Ved gjentagende trekk for uren hud, manglende oppfylling av leveringsplikten til Nortura eller ingen leveranse av økologiske avtaledyr de siste 2 år, kan Nortura si opp avtalen.

Leveringsvilkår

Andre krav produksjon og pristillegg finner du i lenken under, eller du går til priser/leveringsvilkår og artikkelen Leveringsvilkår økologiske storfe.

» Leveringsvilkår økologiske storfeProduksjon    

Produksjonsomfang
Forventet leveranse foredelt pr kvartal (antall dyr):

Eldre dyr: Ku (over 4 år) og okse (over 2 år)


Unge dyr: Ung okse, ung ku, kvige og kastrat


Tilleggsinformasjon vedr. produksjonsforholdene (endring av produksjonsforhold, utvidelse m.m.):

Krav som må oppfylles for at avtalen skal være gyldig

Storfekjøttproduksjonen på gården er godkjent av Debio  
Alle dyr er registrert i kukontrollen og/eller storfekjøttkontrollen