Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding småfe og gris, kjøp/salg/direktelevering smågris og fôringsdyr/avlsdyr storfe.

Aktiviteter

Min side – midlertidige løsninger

Aktuelt

 • Norturas nye digitale tjeneste - Min side

  Min side er under oppbygging, og fortløpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe og gris, og kjøp/salg og direktelevering av fôringsdyr og avlsdyr storfe, smågris og mine leveranser. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

 • Kretsmøter i Nortura SA 2023

  (01.02.23) Invitasjonen til årets kretsmøter går nå i disse dager ut alle eiere på e-post, invitasjonen inneholder tid- og møtested, valgkomiteinnstilling og eventuell tilleggsinformasjon for møtet i din krets.

 • Retur av slakt og medlemskjøp

  (Oppdatert 01.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris.

 • Nisjeslakt

  (Oppdatert 01.02.23) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.