Vi bygger Min side

Min Side inneholder tjenestene innmelding småfe og gris, kjøp/salg/direktelevering av livdyr, dine leveranser.

Aktiviteter

Min side – midlertidige løsninger

Aktuelt

  • Norturas nye digitale tjeneste – Min side

    Min side er under oppbygging, og løpende lanseres nye løsninger. Min side fungerer og på mobil. Tjenester i Min side er innmelding av småfe og gris til slakt, kjøp/salg og direktelevering av livdyr, og mine leveranser. De midlertidige løsningene finner du lenker til nedenfor.

  • Nortura SA – Dyrevelferdsoppsummering 2022

    (28.03.23) God dyrevelferd er viktig for Nortura, bøndene som eier oss, norske forbrukere – og ikke minst for dyrene! Nortura har samlet selskapets hovedstandpunkt og prinsipper for dyrevelferd i en egen erklæring.

  • Medlemsbutikker i Nortura

    (Sist endret 24.03.23) Vi har i Nortura et tilbud til medlemmer med medlemsbutikker i Målselv, Harstad, Bjerka, Steinkjer, Malvik, Vestnes, Førde, Sogndal, Forus, Egersund, Sandeid, Voss, Bergen, Kristiansand, Rudshøgda, Otta, Gol, Tønsberg, Sarpsborg, Tynset, Elverum og Hærland. Butikken i Steinkjer er åpen for alle! OBS på åpningstider ifbm påsken - se på butikkenes facebooksider.