Aktuelt - Fjørfe

  • Store lagre av gris og storfe gjør det nødvendig å redusere produksjonen

    (30.08.23) Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.

  • Siste prisendring og prisprognose fjørfekjøtt

    (05.07.23) Avregningsprisen for kalkun gikk opp med kr 0,39 pr kg, og kylling med kr 0,19 pr kg fra mandag 3. juli, dette som følge av økt engrospris, samt økt trekk på forskningsavgift. Endringer ellers henvises til nyhetsbrev hvitt kjøtt per 24. mai.

  • Nortura endrer produsent- og industristrukturen på kylling

    (29.06.23) Nortura har vedtatt en omstillingsplan for industri- og produsentstrukturen for kylling. Planen innebærer at Nortura ønsker å tre ut av avtalen med Ytterøykylling om bygging av et felles slakteri på Røra. Samtidig vil Nortura starte et arbeid med gradvis omstilling av kyllingprodusentene i Midt-Norge.