Aktuelt - Storfe

  • Siste prisendring og prisprognose storfe

    (29.09.23) Avregningsprisen for storfe reduseres med kr 2,50 pr kg fra mandag 2. oktober, dette pga økt omsetningsavgift med kr 1,50 og redusert engrospris med kr 1,00. Endringen er i henhold til tidligere meldt prisløype.

  • Viktig melding fra norske slakterier

    (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

  • Hjelp oss med å levere reine dyr!

    (21.09.23) God slaktehygiene forutsetter reine dyr. Møkkete dyr utgjør en risiko for at slaktet infiseres med E.coli-bakterier som igjen kan gi alvorlige sykdom hos mennesker. Møkkete dyr utgjør en kostnad for bonden enten direkte med møkktrekk på slaktet og indirekte da de er tidkrevende å slakte og går utover effektiviteten på slakteriet. Sist men ikke minst handler reine dyr om god dyrevelferd.