Aktuelt - Storfe

 • Økt salg som følge av fortsatt tiltak og restriksjoner

  (19.01.22) Sammenlignet med prognosen fra november er salget noe oppjustert i 2022. Den siste smittebølgen har ført til ny runde med tiltak, og vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at både redusert grensehandel og utenlandsreiser i stor grad vil vedvare gjennom vinteren.

 • Ringorm i Rogaland – reviderte tiltak i næringa pr. januar 2022

  (Oppdatert 13.01.22) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Dyrevelferdsprogram for storfe

  (Oppdatert 06.01.22) Nå lanseres dyrevelferdsprogrammet for storfe. For deg som storfeprodusent innebærer det å inngå avtale med veterinær og gjennomføre et DVP-besøk minimum hver 16. måned. Vi oppfordrer til å avtale DVP-besøk med veterinær tidlig i innrulleringsperioden. Det er ei samla norsk storfenæring som står bak dyrevelferdsprogrammet som er innført fra nyttår 2022.

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (31.12.21) Fra mandag 3. januar økes avregningsprisen på all storfe grunnet økt engrospris, utbetalingsprisen påvirkes også av økte kostnader og økte innmatverdier. Se prislisten for detaljer.

 • Årsavslutning og livdyr 2021

  (14.12.21) Det går mot jul og nyttår. Vi ønsker igjen å minne om at direkteformidla avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) må registreres snarest, og i god tid før nyttår. Nortura er helt avhengige av å få dette på plass i god tid for bearbeiding av avregning og faktura.