Aktuelt - Storfe

 • Siste prisendring og prisprognose storfe

  (25.11.22) Avregningsprisen for ungokse, kvige og kastrat går ned med kr. 0,17 pr kg, for ku, ungu og okse går prisen ned med kr. 0,07 pr kg fra mandag 28. november. Dette er grunnet reduserte hudverdier som følge av den internasjonale markedssituasjonen.

 • Ungdyrkåring i Nortura

  (17.11.22) Ungdyrkåring av kviger og okser er en objektiv vurdering av enkeltdyr i egen besetning for å rangere avlsdyr etter bestemte kriterier. Disse baserer seg på vektregistreringer, måling av kjøttfylde og fett med ultralyd, samt en eksteriørvudering. Dette gir videre muligheter for å velge ut de beste dyra i egen buskap til videre avl eller eventuelt livdyrsalg.

 • Prognosen – nedjustert salg av storfe og svin i 2023

  (16.11.22) Prognosen for salg er usikker på grunn av husholdningenes reduserte kjøpekraft. Salget av storfe og svin er noe nedjustert i den reviderte prognosen for 2023. Tiltaket med midlertidig opphold hos noen produsenter bringer eggmarkedet om lag i balanse i 2023.

 • Biffakademiet er endelig i gang igjen - meld deg på!

  (Sist endret 14.11.22) Vårt populære Biffakademi er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Kurset passer for både erfarne og ferske produsenter som ønsker å utvide kunnskapen innen produksjonen. Tilbudet er et samarbeid mellom TYR og Nortura. Modul 1 – Ammekua arrangeres i Hamar 11. - 12. januar, meld deg på nå!