Kontaktpersoner storfe

Oversikt over rådgivere og andre kontaktpersoner på storfe i Nortura

 • Ada Kaarbø

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  975 49 740
  Se e-post
 • Arild Grimeland

  Tilførselsrådgiver/inntransport, Vest
  975 22 505
  Se e-post
 • Arne Wiggo Theodorsen

  Rådgiver storfekjøttkontrollen, Nord
  976 69 002
  Se e-post
 • Beate Menes Didriksen

  Tilførselsleder Øst
  984 55 292
  Se e-post
 • Bengt Egil Elve

  Spesialrådgiver storfe, Agro
  906 21 201
  Se e-post
 • Birger Theodorsen

  Rådgiver storfe og livdyr, Nord
  974 12 705
  Se e-post
 • Charlotte Mikkelsen

  Storfekjøttkontroll, Innlandet
  955 18 487 (ikke sms)
  Se e-post
 • Christer Andre Skreslett

  Tilførselsleder Nord
  412 42 882
  Se e-post
 • Christer Blakkestad

  Rådgiver storfe, Akershus og Østfold
  450 50 303
  Se e-post
 • Eirin Sveahaugen

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  971 99 421
  Se e-post
 • Elisabeth Kluften

  Spesialrådgiver storfe, Øst og Innlandet
  918 34 180
  Se e-post
 • Emma Lorentsen

  Rådgiver storfe, Nord
  915 91 384
  Se e-post
 • Frank Hermansen

  Rådgiver, tilførsel storfe, Øst
  970 19 046
  Se e-post
 • Frode Hetland

  Tilførselsmedarbeider storfe, Agro
  480 11 719
  Se e-post
 • Geir Olav Hagen

  Rådgiver storfe, Innlandet
  918 40 210
  Se e-post
 • Grethe Ringdal

  Rådgiver storfe og småfe, Øst og Innlandet
  991 59 210
  Se e-post
 • Harald Selsaas

  Rådgiver økonomi/tilførsel storfe, Vest
  982 53 928
  Se e-post
 • Henning Holmøy

  Rådgiver storfe, livdyr, Innlandet
  482 62 565
  Se e-post
 • Hildur Elisabeth Brøvig

  Rådgiver storfe, Agro
  950 20 392
  Se e-post
 • Ivar Arne Steinvik

  Tilførselsmedarbeider storfe, Midt
  958 14 390
  Se e-post
 • Johan Kopland

  Rådgiver storfe, Øst
  415 63 091
  Se e-post
 • Karin Fuglestad

  Rådgiver storfe, Agro
  480 11 629
  Se e-post
 • Katrine Hauso

  Storfekjøttkontroll, Førde/Sandeid (Vest) og Agro
  476 75 411
  Se e-post
 • Kirsti Mogen

  Storfekjøttkontroll, Øst
  402 15 062
  Se e-post
 • Kjersti Norin

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  901 85 079
  Se e-post
 • Lillian Marstad

  Rådgiver storfe og småfe, Midt
  482 51 461
  Se e-post
 • Linda Årvik

  Rådgiver storfe, Nord
  948 36 158
  Se e-post
 • Marianne Myki

  Tilførselsleder Innlandet
  480 27 385
  Se e-post
 • Odd Finnesand

  Livdyrsjef
  913 19 980
  Se e-post
 • Ole Anders Fjeldberg

  Fagsjef storfe
  907 40 810
  Se e-post
 • Ove Aanestad

  Tilførselsmedarbeider Agder
  911 87 621
  Se e-post
 • Per Landa

  Transportleder Vest
  411 01 259
  Se e-post
 • Silje L. Pynten

  Tilførselsleder Midt
  917 21 785
  Se e-post
 • Sofie Torvik

  Rådgiver storfe, Midt
  984 46 603
  Se e-post
 • Synnøve Kjeserud (permisjon)

  Rådgiver storfe og småfe, Innlandet
  919 99 752
  Se e-post
 • Tore Brandtzæg

  Fagansvarlig storfe og småfe, rådgiver storfe, Midt
  917 15 311
  Se e-post
 • Trine Rennan

  Rådgiver storfe, Midt
  936 35 038
  Se e-post
 • Øyvind Hebnes

  Tilførselsleder Agro/Vest
  908 28 531
  Se e-post