Nisjeslakt

(17.08.21) Formålet med nisjeslakt er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt som nisje må du først inngå en avtale om dette.

Du får da en ordinær avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på ditt nærmeste slakteri sin rampe. Ved slakting på nisjeavtale må du kjøpe tilbake hele slakteskrotten. Nortura er kun økonomisk ansvarlig for slaktets aktuelle engrospris.

Se regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA.

Du kan søke om nisjeavtale ved å fylle ut søknadsskjemaet i lenken under (ett av formatene) og sende det til medlem@nortura.no. Ved alle søknader vil det bli foretatt en kredittsjekk.

» Søknadskjema nisjeslakt - elektronisk skjema

» Søknadskjema nisjeslakt, pdf. 16 kb 

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 om du vil ha mer informasjon.

Hvis 4-beinte slaktedyr skal slaktes som Nisje, må disse meldes inn på egen avtaletype; NISJE. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret.

Hvis du skal slakte småfe som Nisje må disse merkes. Signalmerker setter du på de aktuelle dyrene rett før levering. Griser merkes med egen klubbe med teksten NISJE. Sjåfør bistår merking av gris ved henting. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen NISJE.

Før innmelding blir gjort må eventuell partering og frakt avtales med returavdelingen på den enkelte fabrikk. Dette er viktig for å avklare kapasitet for partering hos returavdelingen. Det er ikke alle Norturas fabrikker som har mulighet til dette, og de som har det kan ha begrenset kapasitet til partering av nisje i sesongen.

Det er ikke mulighet til å få retur på hode og involler. Årsaken er at vi ikke har individsporing på hode og involler, og derfor ikke har mulighet til å levere dette tilbake på det enkelte dyr.

Slaktet skal følges av et eget Følgeskjema nisjeslakt som leveres til sjåfør ferdig utfylt.

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf. 243 kb

Regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA

Utdrag fra regelverket (punkt 3)

Innmelding, avregning, tilbakekjøp av nisjeslakt og bearbeiding
Nisjeslakt meldes inn på egen avtale og avregnes på vanlig måte med ordinær avregningspris og de ordinære tillegg med unntak av avtaletillegg og de tillegg Nortura tar igjen i markedet.

Nisjeslakt kjøpes tilbake av produsent for gjeldende engrospris. Det innvilges ikke betalingsutsettelse for fakturaer som gjelder nisje. Mislighold kan føre til at avtalen opphører.

Nortura står ikke ansvarlig for eventuelle økonomisk tap produsenten måtte ha som følge feil som måtte oppstå under Nortura sitt ansvar.

Utlevering

Utlevering av nisjeslakt kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på skjemaet. Grunnet begrensningene med Covid-19 kan utleveringsstedet du vanligvis bruker ikke være tilgjengelig for utlevering av nisjeslakt. Fraktkostnader på minimum kr 3,- per kg påløper ved utlevering fra andre steder enn ditt nærmeste Nortura-anlegg. Ekspedisjonsgebyr på kr 100,- per faktura.

Mulige utleveringssteder finner du her:

» Utleveringssteder nisje

Kontakt medlemssenteret for spørsmål.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!

 Tyinlam er en av mange nisjeprodusenter i Norge som kan lage sin egen lokalmat ved hjelp av Nortura.