Totalmarkedet for livdyr i Nortura

Livdyrmarkedet i Nortura med lenker til områder og kategorier av livdyr for salg.

Sammensatt bilde av kalv, smågris og lam

Det er et klart underskudd på fôringsdyr og avlsdyr melk gjør at du som melk- eller ammekuprodusent klart kan melde inn fôringsdyr som står og produserer ekstra arbeid. Har du/dere i tillegg kurante melkedyr så ta kontakt eller meld inn via Min side.

Se siste nytt i livdyrmarkedet.

Livdyr for salg


Område Nord

Område Midt

Område Vest/Agro

Område Øst

Område Innlandet

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager

Kontaktskjema for livdyr