Aktuelt - Gris

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (03.12.21) Prisnedtrappingen på gris mot jul starter nå med de høyeste vektene. Avregningsprisen på gris i vektgruppene 90,1 til 95,0 kg, og 105,1 til 125,0 kg går ned kr. 0,40 pr kg, og gris 95,1 til 105,0 kg går ned med kr. 0,70 pr kg fra mandag 6. desember. Prisnedtrapping til lavere vekter gir mer gris til slakt før jul.

 • Registrering av formidling/direkteformidling Min side

  (02.12.21) Direktelevering av avlsdyr og fôringsdyr (storfe og gris) øker årlig. Dette er en gledelig utvikling og ofte en god løsning for både deg som bonde og dyra. Det går nå mot jul og nyttår, og vi må igjen minne om at slike leveringer må registreres i god tid før nyttår for å avregnes på året.

 • Ny løsning for livdyrformidling av gris rulles ut i Innlandet

  (Oppdatert 26.11.21) Siden ny løsning for livdyrformidling av gris tar i bruk mange nye digitale prosesser, har prosjektet ønsket å begynne med en mindre del av landet for å kunne sikre en trygg utrulling. Nå er vi klare til å utvide området ytterligere, og fra mandag 29. november rulles løsningen ut i Innlandet.

 • Høyere markedsdekning av norskprodusert kjøtt i 2022

  (17.11.21) Sammenlignet med prognosen fra september er salget av storfe og svin noe oppjustert i 2021. Det forventes en økning av behovet for helt slakt også noe inn i 1. tertial 2022 for å fylle opp lagre i verdikjeden. Situasjonen er uforutsigbar, men vi har i prognosen for 2022 forutsatt at grensehandel og reiseaktivitet vender tilbake til det tilnærmet normale. Hvis dette ikke slår til, vil det innenlandske salget av kjøtt bli høyere. En eventuell underdekning vil da bli dekket opp med import.

 • Prisnedtrapping og slaktestrategi før jul

  (05.11.21) Fra mandag 6. desember starter den planlagte prisnedtrappingen for slaktegris. Dette gjøres for å få mer ferskt svinekjøtt før jul og øke tilgangen av ribbe før jul. For å maksimere inntekta di er det viktig at du som svineprodusent tilpasser slaktingen til prisløypa.