Aktuelt - Gris

 • Livdyrmarkedet per november – rimelig grei balanse på fôringsdyr

  (28.11.23) – Svært god tilgang av fôringsdyr så langt gjør at totalmarked for fôringsdyr balanserer rimelig greit så langt i hele Nortura. Vi har områder med både over- og underskudd, og diverse kategorier som fôringskviger er med å danne noe regionale overskudd, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand.

 • Prognosen – redusert produksjon av gris og storfe i 2024

  (15.11.23) Det er satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene av storfe og gris. Engrosprisene ble redusert i august og nedgangen er videreført inn i 2024 for å bidra til økt salg. I tillegg er prisene på varer fra reguleringslager satt ned. For egg er det behov for noe økt produksjon.

 • Planlegg slaktestrategi for å få nok fersk ribbe til jul

  (19.10.23) Mandag 4. desember er første trinn i prisjusteringa for slaktegris, for å få inn mer slaktegris og gi god tilgang av norsk ribbe før jul. Generelt er det viktig for tilgang på fersk, norsk ribbe til jul at mest mulig gris leveres innen uke 51. Planlegg strategien i din besetning allerede i dag.

 • Livdyrnytt fra Nortura, oktober 2023

  (31.10.23) Nortura er inne i en tid med svært høg aktivitet på alle områder. Heldigvis ser markedsbildet noe bedre ut i år for fôringsdyr, men vi vil være avhengig av den fleksibiliteten vi opplevde mellom selger/kjøper i 2022. 

 • Lavere vekter er viktig for å sikre markedsbalanse i 2024

  (24.10.23) Fra mandag 1. januar reduseres prisen på gris over 87 kg, dette gjøres for å få bedre markedsbalansen i 2024. Det er svært viktig at alle produsenter følger opp med lavere vekter for at markedet raskest mulig skal komme i balanse.