Helsetjenesten for svin

Helsetjenesten for svin er et samarbeidsprosjekt mellom Norsvin, Nortura, Kjøtt - og fjørfebransjens Landsforbund. Avtalen om "Samordnet helsetjeneste for svinekjøttproduksjonen" er fra 1987 og er senere revidert flere ganger.

Gris i bingen

Forebyggende helsearbeid og organisert sjukdomsbekjempelse er Helsetjenestens hovedvirksomhet. Det overordnede målet er å sikre god dyrehelse, god dyrevelferd, riktig bruk av legemidler og derved en effektiv produksjon og trygg mat.

Helsetjenesten for svin har en sentral ledelse på to veterinærer og en fagrådgiver. Ledelsen er ansatt ved Animalia og har sin arbeidsplass der.

» Helsetjenesten for svin

Se også Helsegris

Helsegris er et dokumentasjons- og oppfølgingssystem for helse, velferd og hygiene i alle norske svinebesetninger. Systemet erstattet tidligere Helseweb for avlsbesetninger og den tradisjonelle helsegrisordningen for smågrisselgende besetninger.

» Helsegris