Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. 

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 25.08.23) Smågrisprisen reduseres med kr 20,- pr stk fra mandag 28 august, prisen for helsegris ved 25 kg blir da kr 1120,- pr stk.

 • Prisnotering purke og råne

  (25.08.23) Notering purker og råner nr. 2/2023 gjeldende fra 28. august. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling.

 • Prisløyper engrosprisendringer 2. halvår 2023

  (Oppdatert 16.08.23) Konsernstyret i Nortura fastsatte 23. mai planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2023. På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.