Priser og leveringsvilkår for gris

Griser i bingen

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slaktekostnader, omsetningsavgift etc. 

» Avregningspriser gris

» Leveringsvilkår gris (krever innlogging)

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Siste prisendring og prisprognose gris

  (13.01.23) Avregningsprisen for gris går opp med kr. 1,20 pr kg fra mandag 16. januar som følge av økt engrospris. Dette er i henhold til prisløypen som er informert om tidligere.

 • Prisnotering purke og råne

  (03.01.23) Notering purker og råner nr. 1/2023 gjeldende fra 2. januar. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura sin livdyrformidling.

 • Smågrisnotering Nortura

  (Sist endret 03.01.23) Smågrisprisen økes med kr 10,- pr stk fra mandag 2. januar, prisen for helsegris ved 25 kg blir da kr 1160,- pr stk.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.

 • Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2023

  (Oppdatert 31.10.22) Konsernstyret i Nortura fastsatte 18. oktober planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris, lam og egg for 1. halvår 2023. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene. Merk at dette er engrospriser, og avregningsprisene *) ikke vil være de samme.