Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Hanne Kristin ser lyst på framtida som svineprodusent

  (29.09.23) Nylig var Marie Nøkling, som er spesialveterinær på gris i Nortura Agro på besetningsbesøk i en av satellittene til Nes purkering. Hos Jan Erik og Gro Elin Sandvik i Skjoldastraumen er det generasjonsskifte på gang, og svigerdatter Hanne Kristin Thuestad, vil sammen med mann og barn overta gården og satse på gris.

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

 • Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

  (08.09.23) Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. 

 • Store lagre av gris og storfe gjør det nødvendig å redusere produksjonen

  (30.08.23) Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.

 • Endring i prisløypa for storfe og gris

  (16.08.23) På grunn av svakere salg av helt slakt enn forventet, reduseres engrosprisen for storfe med kr 4,00 pr kg og gris med kr 0,80 pr kg fra mandag 21. august. De øvrige endringene i prisløypa gjennomføres som planlagt.

 • Livdyrmarkedet i Nortura – per juli

  (04.08.23) Sommer så lang har ikke vært ideell for alle. Vi har «tørkespøkelset» for nært på oss ennå, og en del avlinger ble kraftig prega av det.