Ingris purkedel blir ny

De nye skjermbildene fases inn etter hvert som de er klare til bruk og erstatter forløpende den gamle delen. Under norsvin.no/ingris finner dere en veiledning til bruk av de nye skjermbildene. Trenger dere hjelp eller veiledning ta kontakt med din lokale rådgiver, eller Animalias brukerstøtte.

Ingris web

Ingris web gir deg en god oversikt over besetningen din og gjør det mulig å beregne produksjonsresultater. Dette er viktig for at du i samarbeid med din rådgiver skal kunne finne forbedringsområder i produksjonen og kunne sette inn tiltak der det trengs. Dine produksjonsdata er også en forutsetning for å kunne beregne riktige prognoser.

Du trenger ingen mellomlagring av data på egen PC, REGISTRERT ER LEVERT.

Programmet er under kontinuerlig utvikling, og nye versjoner og rapporter er tilgjengelig for deg som produsent i det øyeblikket de er lagt ut på databasen.

Det du som produsent trenger for å starte opp med Ingris web er: Internett tilgang, PC med nettleser, brukernavn og passord. Kontakt din rådgiver om du har spørsmål.

Du kan også kontakte Ingris brukerstøtte på telefon 906 23 317 eller brukerstotte@animalia.no.

For å bruke Ingris web betaler du en årsavgift (2022) på kr. 2265,- eks. mva, mens kun tilvekstdelen koster kr. 1650,- eks mva. Du betaler ingen oppstartspris for programmet, men avgiften faktureres en gang per år.

» Innlogging Ingris web