Aktuelt - Småfe

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (05.07.21) Avregningsprisen på lam går opp med kr 0,37 per kg fra mandag 5. juli grunnet økt engrospris, endring i slaktekostnader og innmatverdier. For ungsau, sau, vær, geit og kje er det en nedgang i avregningspris. Se alle detaljer i prislisten, samt endringer i leveringsvilkår fra 2. halvår og prisløype for høsten for lam og sau i Lammesesongheftet.

 • Slakting i faste uker etter påske

  (Oppdatert 02.07.21) Slaktinga av sau og lam utenom sesong er avgrensa. Det er mest rasjonelt å slakte full dag når en først starter opp ei småfe-slakteline. Nortura vil derfor prøve ut om en får til mer kostnadseffektiv slakting med å slakte småfe i færre uker utenom sesong, men samtidig gå ut med en plan for når det blir slakting.

 • Beskytt småfeflokken din

  (23.06.21) Det har siden januar vært et pågående utbrudd med psoroptes ovis (saueskabb) på geit med hovedtyngde i Midt-Norge. Utbruddet har vokst seg svært omfattende og viser at midden er utbredt i geitemiljøet i Midt og spesielt i Trøndelag. Det er pr i dag 100 båndlagte dyrehold i Trøndelag og Møre og Romsdal.

 • Hvordan behandle løse hunder i beiteområde

  (22.06.21) Her er noen råd om hva du bør gjøre om sauene dine blir utsatt for løshundangrep. Rådene er utarbeidet i samarbeid med politiet. Her er også noen gode råd om hva du skal gjøre selv dersom du er hundeier.

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes