Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (28.06.24) Avregningsprisen for lam økes med kr 1,41 pr kg, mens for sau reduseres avregningsprisen med kr 3,19 pr kg, for ungsau reduseres prisen med 19 øre pr kg fra mandag 1. juli. For geit reduseres avregningsprisen med 18 øre pr kg, og kje med 26 øre pr kg fra samme dato. Endringene skyldes nye engrospriser for lam, sau og vær, mens det er økte slaktekostnader og redusert innmatverdi for alle kategorier.

 • Prognose 2024 per juni: Mindre overskudd av storfe i høst – økt salg av gris

  (19.06.24) Lavere bedekningstall i smågrisproduksjonen gir nedgang i tilførslene i 2. halvår 2024 og også inn i 2025. Prisen på gris fra reguleringslager er satt ytterligere ned for å bidra til økt salg. Det er som forventet fortsatt relativt lave slaktevekter på gris og okse. For egg er det behov for økt produksjon.

 • Husdyrtreff 2024 – Storsteigen-elever best på sau

  (03.06.24) Årets saueoppgave bestod av sauekontroll-rapporter og en driftsbeskrivelse fra en flink sauebonde fra Troms. Elevene måtte svare på faglige spørsmål rundt drifta til bonden. De skulle også forklare bakgrunnen for innføring av dyrevelferdsprogrammet for sau og hvordan de tror resultatet av en dyrevelferds-gjennomgang hos bonden vil bli. Til slutt skulle de svare på spørsmål rundt rollen Kjøttsamvirket har for norsk landbruk. Elevene som leverte beste svar på sau dette året, går på Storsteigen videregående skole i Alvdal og heter Julian Vaberg og Haaken Grindflek.

 • Noen råd i siloslåtten

  (Sist oppdatert 22.05.24) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Skal du slakte dielam?

  (18.04.24) Lamminga er godt i gang i delar av landet, medan andre enda går og steller høgdrektige søyer. Det blir alltid nokre overskotslam, og vi tilrår å produsere ordinære slaktelam av desse og levere dei tidleg i haustsesongen.

 • Råmelk – viktig for lammene

  (Sist endret 07.03.23) Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

 • Veileder transportdyktighet

  (Sist endret 18.03.24) Det er stort fokus på transportdyktighet hos dyr som transporteres til slakt, og Mattilsynet har derfor laget en veileder til bruk ved vurdering.

 • Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

  (Oppdatert 01.03.24) I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

 • ROS-analyse for 2023 klar

  (19.02.24) Endelig er ResultatOversiktSlaktedata (ROS) for 2023 klar på Min side. Logg inn på Min side på vanlig vis, klikk på «Rapporter for rødt kjøtt» og «ROS-analyse», så får du fram ROS tabellen. Her ligger også resultatene helt tilbake til 2019.