Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Framleis underdekning på lam

  (28.09.23) Da er veke 37 (11. - 17. september) inne i slaktestatikken. I denne veka slakta Nortura 53 500 lam med medel slaktevekt 20,1 kg, medel klasse R/R+ (8,3) og medel feittgruppe 2+ (5,8).

 • Viktig melding fra norske slakterier

  (14.06.23) Rett rapportering av MKI (matkjedeinformasjon) er viktig for deg og for maten du produserer. En samlet bransje og Mattilsynet ser at ikke alle følger kravene. Det kan få følger for mattrygghet og dyrevelferd.

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (22.09.23) Avregningsprisen for lam går ned med 50 øre pr kg fra mandag 25. september, grunnet redusert engrospris. I tillegg reduseres grunntilskuddet med 50 øre, og sesongtillegget med 50 øre. Uke 39 er siste uke med sesongtillegg for lam.

 • Innmelding og levering, sjekkliste, retur og nisje

  (08.09.23) I denne artikkelen har vi samlet litt praktisk informasjon fra lammesesongheftet, som blant annet hva som er viktig å tenke på ved innmelding og levering av dyr, retur av slakt og skinn og nisje.

 • Nye ullpriser fra 4. september – betydelig løft for C1 ulla

  (01.09.23) Fra mandag 4. september øker pristilskudd fra staten på C1 fra kr. 54,35 til kr. 62,- og på B1 fra kr. 48,35 til kr. 52,-. Dette er et betydeleg løft for raser som produserer crossbred-ull uten pigment, selv om avregningspris reduseres noe gir det økt utbetaling til produsent på kr 6,65 pr kg for C1.

 • Utfordringer med forurensede beitearealer, fôrhøsting og skadde rundballer etter flom

  (31.08.23) Her er informasjon om forskjellige fôr-relaterte utfordringer i kjølvannet av ekstremværet «Hans». I tillegg til forurensing av fôret, fører flommen også til redusert mengde grovfôr og redusert kvalitet på fôret flere steder. Artikkelen er skrevet av Animalia i samarbeid med Veterinærinstituttet og med bidrag fra Nortura, TINE og Felleskjøpet.

 • Store lagre av gris og storfe gjør det nødvendig å redusere produksjonen

  (30.08.23) Prisene er redusert for å bidra til økt salg. Det prognoseres en økning i salget av storfe og gris på 2 prosent i 2024. Det er også nødvendig med lavere tilførsler for å redusere lagrene av storfe og gris. Det er flere tiltak som vil bli satt i verk. Tilførselsprognosen på storfe i høst er mer usikker enn normalt på grunn av fôrsituasjonenen etter tørke og flom.