Beregningskalkulatorer


  • Slakteoppgjerskalkulatoren 2022

    (Sist oppdatert, 13.09.22) Med slakteoppgjerkalkulatoren kan du rekne ut forventa slakteoppgjer i ei veke og samanlikne dette med ei seinare slakteveke slik at bonden får råd om det mest økonomiske slaktetidspunktet.

  • Nortura sauefôring

    (Sist endret 05.05.21) Fôrplanleggingsverktøyet Nortura Sauefôring er lagt ut i ny versjon oppdatert ved at Felleskjøpet har kome med to nye sauekraftfôr og Fiskå har kome med eit nytt.