Sauekontrollen

Team småfe i Nortura har ansvaret for den lokale drifta av Sauekontrollen. For saueholdere er den landsomfattande Sauekontrollen et viktig styringsredskap for bedre drift. 

Sauer med lam på vårbeite

Sauekontrollen en den landsomfattende husdyrkontrollen for sau. Kontrollen er åpen for alle saueprodusenter i Norge. Medlemskapet organiseres gjennom slakteriene, mens Animalia har den sentrale administrasjonen, med ansvaret for drift og utvikling av den sentrale databasen og for utvikling av registrerings- og rapporteringsverktøy for medlemmer og rådgivere.

» Les mer om Sauekontrollen på Animalia.no

» LOGG INN på Sauekontrollen

På Animalia sine nettsider finner du og mer informasjon om sauekontrollen.
Du kan snakke med en av rådgiverne i Team småfe dersom du vil bli medlem, eller ønsker rådgiving.

For at din håndleser HHR 3000 Pro skal kunne fungere mot den nye Sauekontrollen fra Animalia, trenger du et nytt program til leseren, programmet laster du enkelt ned her.

Registratorer for Sauekontrollen:

Område

Navn/e-post registrator

Adr.

Telefon

Finnmark

Knut Simensen

Jordfallet 31, 9518 Alta

979 73 258

Troms

Gunhild Johnsen

Oksnes, 9147 Birtavarre

959 74 899

Troms

Anne Marie N. Fause

Veiskifte 4, 9050 Storsteinnes

911 20 064

Nordland

Knut Joakimsen

Grytting 55, 8450 Stokmarknes

951 61 259

Nordland

Bjørnar Sveli

Tverråveien 32, 8200 Fauske

971 71 896

Nordland

Unn Lauvbakk

Rausandaksla, 8615 Skonseng

478 97 605

Trøndelag

Agnete Lien Aunsmo

Nortura Malvik pb 5661 Sluppen, 7484 Trondheim

926 46 319

Møre og Romsdal
Sunndal, Surnadal  Agnete Lien Aunsmo

Nortura Malvik pb 5661 Sluppen, 7484 Trondheim

926 46 319
Resten av Nordmøre og Romsdal Evy Moen 6440 Enesvågen 971 52 931

Sunnmøre

Johannes Nedrebø

Nortura Førde, Holtemyrane 6, 6814 Førde

905 71 243

Akershus, Østfold, Hedmark og Oppland utenom Valdres og Land

Toril Hårdnes

Kvebergveien 199, 2560 Alvdal

416 31 205

Valdres og Land

Eirik Kolbjørnshus

Vestsidevn. 93, 2943 Rogne

906 36 310

Buskerud

Grethe Ringdal

Borgegrendvegen 264, 3630 Rødberg

991 59 210

Telemark og Vestfold

Torhild Sisjord

Bygdesentralen, 3690 Hjartdal

902 04 121

Sogn og Fjordane, Hordaland Nord

Johannes Nedrebø

Nortura Førde, Holtemyrane 6, 6814 Førde

905 71 243

Hordaland Midt og Sør

Øystein Bjelland

Randøy, 4130 Hjelmeland

992 56 458

Agder

Marie Fuglestad

Tovdalsvegen 65, 4363 Brusand

992 50 396

Rogaland
Nord-Rogaland, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Gjesdal Øystein Bjelland Randøy, 4130 Hjelmeland 992 56 458
Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy, Randaberg, Stavanger og Sandnes Olav T Bø Bøveien 33, 4150 Rennesøy 992 49 111

Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Egersund, Sokndal og Lund

Marie Fuglestad

Tovdalsvegen 65, 4363 Brusand

992 50 396