Retur av slakt og medlemskjøp

(Oppdatert 16.02.23) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Det er endring i frakt- og ekspedisjonskostnader for retur fra 6. februar, og returkostnader endres fra stykkpris til kilopris fra 16. februar.

Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt

Se hvilke krav som gjelder for å levere slakt til Nortura

Hvis 4-beinte slaktedyr skal tas i retur, må disse meldes inn på egen avtaletype; RETUR. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Du kan til forbruk i egen husholdning, ta i retur inntil 300 kg pr. år samlet for alle dyreslag. 

Merking

Småfe merkes med egne signalmerker. For at disse ikke skal falle av må de settes i rett før levering og på en slik måte at de ikke kan hekte seg fast i innredning. Faller signalmerkene av, vil vi ikke kunne skille ut skrottene. 

Retur gris skal være klubbet med leverandørnummer før sjåfør ankommer. Har du ikke klubb med leverandørnr. må denne bestilles hos Medlemssenteret. I tillegg skal grisen klubbes med egen Returklubbe av dyrebilsjåføren. 

Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen RETUR.

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

På grunn av begrenset parteringskapasitet i september og oktober, oppfordrer vi til å unngå retur i denne perioden, spesielt storfe og gris.

Gi sjåføren det ferdig utfylte returskjemaet før han begynner å laste.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!

Du finner skjemaet her:

» Returskjema Småfe, pdf. 413 kb

» Returskjema Storfe, pdf. 415 kb 

» Returskjema Gris, pdf. 410 kb 

Priser i skjemaer gjelder for medlemmer i Nortura, ikke-medlemmer får et påslag på 50 %.

På returskjemaet setter du kryss i ruten for ønsket bearbeiding av slaktet. Her er det opplyst om hvordan vi normalt parterer de enkelte dyreslag, prisen på partering og eventuelle andre tjenester. Det er viktig å lese hele skjemaet før det fylles ut. Legg merke til at det er forskjellige priser for medlemmer og ikkemedlemmer vedrørende partering, frakt m.m.

Nortura vil normalt ta kontakt for å avtale detaljer vedrørende partering og utlevering. Sørg derfor for å påføre Returskjemaet et telefonnummer som du er å treffes på.

Det er ikke mulighet til å få retur på hode og involler. Årsaken er at vi ikke har individsporing på hode og involler, og derfor ikke har mulighet til å levere dette tilbake på det enkelte dyr.

For kostnader ut over partering og frakt av returslakt se egen tabell for priser på returslakt.

Risikoslakt i retur

Den norske kjøttbransje har en retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, sau og gris. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter som kan representere en litt forhøyet risiko.

Dette er:

  • Slakt av storfe, sau eller gris som forurenses betydelig under slakteprosessen
  • Storfe med hygienetrekk i kategori 2 (høy trekksats)
  • Storfe forurenset med fersk møkk, tilsvarende kategori 2
  • Sau som ikke kan klippes reine eller som har svært forurensede bein
  • Sau som slaktes uklipt

Risikosorteringer skal ikke brukes til rå (ikke varmebehandlede) deig- og farseprodukter og spekepølser. Riktig avviksbehandling er industriell varmebehandling eller tilsvarende. Følg anbefaling til produsenter som tar risikoslakt i retur.

Utlevering

Utlevering av returslakt kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på returskjemaet. Slakt må sendes eller hentes straks etter nedkjøling av slaktet etter anvisning fra slakteriet. Utlevering fra lager/rampe, du må selv sørge for å ha «bærehjelp» ved behov om det er mange/store dyr.

Mulige utleveringssteder finner du på utleveringssteder retur.

Kontakt medlemssenteret for spørsmål om dette. Fraktkostnader på minimum kr 6,- per kg påløper ved utlevering fra andre steder enn ditt nærmeste Nortura-anlegg. 

Medlemskjøp

Som medlem har du også anledning til å kjøpe produkter eller slakt av andre dyreslag enn du selv leverer. Du bestiller slakt ved en av våre medlemsbutikker.