Målet er 100% oppslutning om KSL

(05.07.23) Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med gyldig KSL skal inngå i produkt med «Nyt Norge»- merking. Kjøttbransjen ønsker at «Nyt Norge»-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette styrker tilliten til norsk mat.

LOGO

Pristrekk for ikke KSL-godkjente slakt økte høsten 2022 til 40 % av avregningspris. 40 % pristrekk er likt for alle slakterier i Norge.

Trekket skal finansiere kostnader med å ha to varestrømmer. I tillegg blir det i Nortura ikke utbetalt Stjerne- og Gourmetlamtillegg på slakt fra gårder uten gyldig KSL. For lam kan derfor pristrekket fort bli opp mot 30 kroner pr kg.  

Det er heller ikke mulig å melde inn slakt elektronisk uten å ha gyldig KSL. Produsenter uten gyldig KSL må derfor melde inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir bonden rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass.

2 900 slakt eller 0,4 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2022 fikk trekk på grunn av manglende KSL. Det er vanskelig å finne kjøpere til disse slakta. Hele næringa, med faglaga og varemottakere i spissen, innførte derfor «Gyldig KSL» fra høsten 2022. Det betyr at den som ikke har gyldig KSL, tross mange varsler både i brev og på SMS, må kjøpe seg en oppfølgingsrevisjon til kr 4 500 + mva. Da kommer en KSL-revisor på besøk og bidrar til at egenrevisjonen kommer på plass dersom det er det som mangler. Revisoren kan også bidra med annen rådgiving for å få KSL på plass. Målet med dette er å få 100 % oppslutning om KSL. 

For å unngå pristrekk og oppfølgingsrevisjon, må du derfor sørge for å ha gyldig KSL før du melder inn dyr. Gå inn på stiftelsennorskmat.no klikk på «LOGG INN KSL» og sjekk når egenrevisjonen går ut på dato. Skjer dette midt i slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som mulig. Da slipper du å tenke på dette en travel høstdag. 

Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette til KSL. Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp raskt.

Trenger du hjelp til å gjennomføre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du kontakte Stiftelsen norsk mat på tlf. nr. 24 14 83 00.