99,7 % Oppslutning om Kvalitetssystem i Landbruket (KSL)

(06.07.22) Kjøttbransjen ble fra 1. april 2018 enige om en ny avtale der bare slakt fra gårdsbruk med aktivt KSL skal inngå i produkt med «Nyt Norge»- merking. Kjøttbransjen ønsker at «Nyt Norge»-merket både skal garantere at maten er norsk og produsert av bønder som kan dokumentere at de følger norske lover og regler. Dette skal styrke tilliten til norsk mat.

LOGO

Pristrekk for ikke KSL-godkjenteslakt er 20 % av avregningspris. 20 % pristrekk er likt for alle slakterier i Norge. Trekket skal finansiere kostnader med å ha to varestrømmer. I tillegg blir det i Nortura ikke utbetalt Stjerne- og Gourmetlamtillegg på slakt fra gårder uten aktivt KSL.

For lam kan derfor pristrekket fort bli over 16 kroner pr kg.

Det er heller ikke mulig å melde inn slakt elektronisk uten å ha aktivt KSL. Produsenter uten aktivt KSL må derfor melde inn slaktedyr via telefon til Medlemssenteret. Her blir bonden rådet å vente med å melde inn dyr til KSL er på plass.

2 300 slakt eller 0,3 % av alle sau/lam Nortura slakta i 2021fikk trekk på grunn av manglende KSL. Dette er en liten gledelig nedgang fra 2020, og ingen stor andel. Vi håper likevel at antallet går videre ned i år. Det er vanskelig å finne kunder som vil kjøpe disse slakta.

For å unngå pristrekk må du derfor sørge for å ha aktivt KSL før du melder inn dyr. Gå inn på stiftelsennorskmat.no klikk på «LOGG INN KSL» og sjekk når egenrevisjonen går ut på dato.

Skjer dette midt i slaktesesongen, så gjennomfør egenrevisjon så fort som mulig, så slipper du å tenke på dette i en travel høstdag. Sørg for å lukke alle relevante avvik og meld fra om dette til KSL.

Et relevant avvik er viktig for matsikkerheten og/eller dyrevelferden, derfor bør avvik følges opp raskt, samtidig som du unngår trekk.

Trenger du hjelp til å gjennomføre egenrevisjon eller lukke avvik, kan du kontakte Stiftelsen norsk mat på tlf.nr. 24 14 83 00.