Bestill elektroniske øremerker

(Oppdatert 02.03.21) Nortura støtter kjøp av elektroniske øremerker til sau og lam, uansett leverandør, med kr 12 per dyr. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektronisk merke.

Alle småfeslaktelinjene i Nortura er avhengig av elektronisk øremerking for at registreringa skal gå raskt og med minst mulig risiko for feil. Vi har derfor hatt krav om elektronisk øremerking siden 2010. Nortura gir et pristillegg på kr 12,- per dyr også i 2021. Tillegget vil bli avregnet på slakteoppgjøret i forbindelse med slakting av dyr som blir levert med elektroniske øremerke. Med 25 % rabatt betaler du kun kr 0,04 per merke*, se tabellen nedenfor.

Slik oppnår du rabatt

For å oppnå medlemsrabatt på øremerker, bestiller du innen frist på www.osid.no.

Du får mer rabatt jo tidligere du bestiller:

  • 25 % rabatt ved bestilling senest 22. november 2020
  • 20 % rabatt ved bestilling senest 20. januar 2021
  • 13 % rabatt ved bestilling senest 1. mars 2021

Bestill merker innen første frist – da oppnår du maksimal rabatt. Merkene mottar du i god tid før lamming. Husk å påføre forventa start på lamming når du bestiller, for produksjon og utsending styres i stor grad etter disse opplysningene.

Fram til 30. juni får du samme rabatt ved tilleggsbestilling av øremerker som ved hovedbestilling.

Pris per øremerke fra OS ID® 2021 (alle priser er eks. mva)
Type merke Grunnpris Pris med 25 % rabatt Pris med 25 % rabatt og tillegg ved slakting
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på de to utsidene 16,05 12,04 0,04
Combi E23® elektronisk hulldel med Combi 3000® Mini tappdel, med preging på tre sider 16,95 12,71 0,71


Bestill samtidig med de vanlige øremerkene

Bestill Signal-merker når du bestiller de ordinære øremerkene til lamma dine, så unngår du ekstra portokostnader. 

I "Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe" står det at øremerke skal være forhåndspreget med blant annet: "Individnummer: 5 siffer der første siffer er fødselsårets siste siffer og de følgende siffer er dyrets individnummer".

Du bryter altså merkeforskriften dersom du bruker fjorårets merke på årets lam. Slik feilmerking fører også til feil avregning av slaktedyr og derfor økonomisk tap for deg som leverandør. Øremerket blir brukt som hjelpemiddel i forbindelse med kategorisering av slaktedyr. Klassifisøren får forslag på om dyret er lam, ung sau eller sau ut fra øremerket. Sørg derfor for å bestille så mange øremerker at du har en liten buffer. Skulle det likevel bli for lite, får du fram til og med 30. juni samme rabatt ved tilleggsbestilling av sesongens lammemerke som hovedbestillingen.

Slik bestiller du

For å oppnå medlemsrabatt må du bestille i » OS IDs nettbutikk 

Det er lett å bruke nettbutikken; denne filmen viser deg hvordan

Trenger du veiledning, kontakter du OS IDs kundesenter på tlf. 62 49 77 00.


Ikke lenger tilbud i posten med bestillingsskjema

Stadig flere bestiller øremerkene sine på nett, og det er få som har benyttet seg av bestillingsskjemaet som har blitt sendt ut i posten. Derfor sendes tilbudet i høst kun ut på SMS og epost, og du bestiller øremerker på nett. Slik sparer vi også miljøet for bruk av papir og transport.

Du trenger ikke å ha mottatt tilbudet for å benytte deg av rabatten; kampanjen gjelder for alle Nortura-medlemmer fra 1. november.

Bestill Combi Signal-merker samtidig

Combi Signal-merker bestiller du nå hos merkeprodusenten, og merkene sendes direkte til deg. Bestill Signal-merker for neste slaktesesong når du bestiller de vanlige sauemerkene dine, så unngår du ekstra portokostnader (se også egen sak).

Håndholdt leserBestill på nett før frist – kanskje vinner du en håndholdt leser!

Bestiller du øremerker på www.osid.no før frist, er du med i trekningen om en gratis HHR 3000 Pro håndholdt leser til en verdi av kr 4950,-.

Dyreholds-ID

Har du elektroniske merker fra før, kan du lese av dyreholds-ID på øremerka. OS ID kan også finne den når bestillinga registreres. Nye produsenter får tildelt og oppgitt sin dyreholds-ID hos Mattilsynet (tlf. 06040).

Kom i gang med øremerking

I samarbeid med Mattilsynet har OS ID laga en enkel og grunnleggende steg-for-steg-guide (PDF) til nye dyreeiere som forteller hva som kreves av registreringer og øremerking.

Her er reglene for øremerking av småfe (PDF) laga av OS ID.

Tilleggsmerking ved forflytning

Hver gang småfe overføres til et nytt dyrehold i Norge, skal det merkes med et hvitt øremerke (tilleggsmerke) senest syv dager etter ankomst. Dersom dyret allerede har et hvitt øremerke skal dette erstattes med nytt hvitt øremerke.