Prisar Sauekontrollen i Nortura

Prisar sauekontrollen frå 1. januar 2022:

Type medlem

Eigen registrering

Rådgjevar-
registrering

Medlemmer t.o.m 30 sau

Grunnavgift: kr 575 + kr 16 pr innmeldt sau

Grunnavgift: kr 575 + kr 25 pr innmeldt sau

Medlemmer 31 sau og meir

kr 1075

Grunnavgift kr 975 + kr 12 pr innmeldt sau

Nye medlemmer i Nortura sin Sauekontroll, får fyrste året gratis. Nye medlemmer med nybrukarpakke får Sauekontrollen gratis i to år.

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.