Prisar Sauekontrollen i Nortura

Prisar sauekontrollen frå 1. januar 2023:

Sauekontrollen

  • Medlemskap i Nortura sin sauekontroll eigenregistrering/rådgjevarregistrering kr 1100,-
  • Rådgjevarregistrering pr innmeldt sau: kr 15,-

Nye medlemmer i Nortura sin Sauekontroll, får fyrste året gratis. Nye medlemmer med nybrukarpakke får Sauekontrollen gratis i to år.

Utmelding skal skje skriftleg pr epost til din lokale brukarstøtte i Nortura seinast 1. oktober.