Fagbibliotek for småfe - Helse

 • Hvordan få friske og livskraftige lam

  (Oppdatert 01.03.22) Lamminga er en av de mest spennende og samtidig mest kritiske periodene i saueåret. Det viser seg at lammetapet rundt fødsel utgjør en stor del av det totale tapet.

 • Liv laga – lamming og fødselshjelp

  (Oppdatert 01.03.22) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

 • Kan vi unngå besetningsutbrudd av leddbetennelse hos lam?

  (16.03.21) Utover 2000-tallet var det en positiv stemning i sauenæringa, - det var underdekning på saue- og lammekjøtt og kjøttprisene steg. Dette førte til nyetableringer og utvidelser og modernisering av driftsapparatet hos mange bønder. Dyretallet økte og det ble flere store besetninger.

 • Ekstra E-vitamin reduserer lammedødelighet

  (Siste endret 02.03.21) Våren 2012 ble det gjennomført en feltstudie som viste at antall dødfødte lam hos søyer med tre eller flere lam ble redusert dersom søyene fikk ekstra E-vitamin de siste sju ukene før lamming.

 • Råmelk – viktig for lammene

  (Sist endret 28.02.18) Antistoffer brukes for å bekjempe infeksjoner. Hos lammene skjer det ikke noen overføring av antistoffer i fosterlivet, og de kommer derfor til verden uten denne beskyttelsen.

 • Utvida sjukdomsregistrering på småfe

  (11.10.16, sist endra 25.09.17) Utvida sjukdomsregistrering (USR) vart innført på småfe frå 1. januar 2016. Dette er observasjonar av sjukdomsfunn på slakta som kan indikere helse-/og/eller velferdsproblem i besetninga.