Totalmarkedet for livdyr i Nortura uke 49/2021

(03.12.21) Livdyrmarkedet i Nortura uke 49/2021

Sammensatt bilde av kalv, smågris og lam

Markedssituasjon storfe

  • Oksekalv: Overskudd i Øst og Midt, underskudd i Vest og Nord.
  • Kvigekalv: Balanse i Nord, overskudd i resten av landet.
  • Livkalv: Underskudd i Vest. Svakt overskudd i resten av landet.
  • Ungkviger: Overskudd.
  • Drektig NRF: Underskudd i Nord, overskudd i resten av landet. 
  • Ku i produksjon: Tilnærmet balanse.

Når det gjelder kjøttfe så er det økende overskudd på de fleste raser. Markedet er svært rolig pga. få nyetableringer. Det er fortsatt veldig mange dyr innmeldt for salg.

Markedssituasjon gris/purke

I uke 49, overskudd Vest, underskudd Øst. Tilnærmet balanse i Midt og Nord.

Markedssituasjon småfe

Når du har behov for kjøp av søyer eller søyelam, er det viktig å bestille disse i god tid før slaktesesongen starter. Du må søke Mattilsynet om dispensasjon dersom søyer eller søyelam skal kjøpes inn i en eksisterende besetning. Den lokale værringen har som regel gode avlsværer til salgs.

Livdyr for salg


Område Nord

Område Midt

Område Vest/Agro

  • For bestilling/salg av livdyr bruk Min side eller kontakt livdyrformidler på Medlemssenteret, tlf. 95 51 84 00 (tast 2 for livdyr)

Område Øst

Område Innlandet

Vi vil igjen gjøre oppmerksom på transportforskriften som sier at drektige dyr ikke skal transporteres siste 10 % av drektighetstiden eller første 7 dager etter fødsel.

Dyreslag Antall dager med transportrestriksjoner
Storfe 28 dager
Gris 12 dager
Småfe 15 dager


Kontaktskjema for livdyr