Livdyr avlsdyr melk

(Oppdatert 29.11.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr melk til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr melk

 

AGRO Drektige kviger Drektige  kyr Lakterende  Ungkviger Livkalv
NRF -5 0 -17 0 -2
Jersey 0 0 0 0 0
           
Førde          
NRF 6 0 -10 0 0
           
Sandeid/ Bergen           
NRF 3 0 -3 17 -22
Jersey 2 0 0 0 2
 

Førde - Bjarte Hundvebakke - 41691693

Sandeid/Bergen - Helene Hagen - 40530923

Agro - Herbjørn Haugland - 90799148

            Odd Finnesand - 91319980

            Olaug Varhaug Siqveland - 90563779