Beregninger av lagerkapasitet for husdyrgjødsel og surfór

(Sist oppdatert 25.10.16) Ved hjelp av disse regnearkene kan du beregne behovet for ny lagerkapasitet for husdyrgjødsel og surfôr ut fra opplysninger du legger inn om dyreantall og eksisterende lagerkapasitet på bruket.


Regnearket består av følgende arkfaner:

  • Lager surfôr - her legger du inn opplysninger om dyreantall og eksisterende surfôrlager
  • Surfôr uten farge - bruker du ved behov for utskrift av beregninger "Lager surfôr" utan farger
  • Lager husdyrgjødsel - her legg du inn opplysninger om dyreantall og eksisterende gjødsellager
  • Husdyrgjødsel uten farge - bruker du ved behov for utskrift av "Lager husdyrgjødsel" uten farger

Beregning av lager hudsdyrgjødsel, excel 79 kb

Beregning av lager surfór, excel (kommer)