Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Angusavtale produksjonsplan

  (29.11.23) Angus varestrømmen trenger å planlegges godt for å treffe opp mot behovet i markedet. Mer kontroll på planlagt oppstrøm gjør at vi kan tilby MENY-kunden det beste kjøttet på en optimal måte, og vi kan bedre legge aktivitet- og produksjonsplaner. Dette vil også gi best lønnsomhet for angusprodusenten.

 • Livdyrmarkedet per november – rimelig grei balanse på fôringsdyr

  (28.11.23) – Svært god tilgang av fôringsdyr så langt gjør at totalmarked for fôringsdyr balanserer rimelig greit så langt i hele Nortura. Vi har områder med både over- og underskudd, og diverse kategorier som fôringskviger er med å danne noe regionale overskudd, sier fagsjef livdyr i Nortura, Odd Finnesand.

 • Premiert slakting av kalv – med praktisk informasjon om innmelding

  (Oppdatert 28.11.23) Formålet med premiert kalveslakting er å redusere tilførsler av storfe i slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Det slaktes normalt en del kalv som inngår i ordinære varestrømmer. Nå er det behov for å øke kalveslaktingen noe, for å oppnå markedsbalanse raskere.

 • Prognosen – redusert produksjon av gris og storfe i 2024

  (15.11.23) Det er satt i verk flere tiltak for å redusere produksjonen og lagrene av storfe og gris. Engrosprisene ble redusert i august og nedgangen er videreført inn i 2024 for å bidra til økt salg. I tillegg er prisene på varer fra reguleringslager satt ned. For egg er det behov for noe økt produksjon.

 • Angående innmelding av premiert kalv

  (10.11.23) Pga stor pågang har vi ikke mulighet til å gi direkte tilbakemeldinger. Alle innmeldinger registreres fortløpende, dette blir synlig for deg på Min side når det er registrert.

 • Livdyrnytt fra Nortura, oktober 2023

  (31.10.23) Nortura er inne i en tid med svært høg aktivitet på alle områder. Heldigvis ser markedsbildet noe bedre ut i år for fôringsdyr, men vi vil være avhengig av den fleksibiliteten vi opplevde mellom selger/kjøper i 2022.