Siste nytt

Spesielle meldinger, nyheter og aktuell markedsinformasjon.

 • Assuranseordningen av avlsdyr storfe i Nortura utgår

  (24.02.23) – Assuranseordningen for avlsdyr melk/kjøtt utgår på grunn av at ny nettløsning for formidling av avlsdyr ikke er forenelig med ordningen i utgått løsning, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

 • Stopp i mottak av dyr med lange horn

  (22.02.23) Med virkning fra 1. august 2024 har styret i Nortura besluttet at Nortura innfører stopp for inntransport av dyr med store/lange horn. Årsaken er uakseptabel risiko for skader.

 • Storfe med lange horn – krav til innmelding og transport

  (Endret 20.02.23) All håndtering av storfe representerer risiko. Det er knyttet ekstra høy risiko til storfe med lange horn, dvs horn som stikker utenfor skulder/bog på dyret. Nortura jobber aktivt med å redusere risikoen for både folk og dyr i enhver situasjon. Både Nortura, sjåføren og leverandøren av dyra har ansvar for å bidra til trygg lasting og transport.

 • Ringorm i Rogaland – endring i soner pr. januar 2023

  (Oppdatert 20.01.23) Konsekvensene av å få ringorm inn i egen besetning er svært stor for den enkelte bonde som da må gjennomføre omfattende og kostbar sanering. Næringa vurdere fortløpende smitterisikoen i regionen, og innfører og justerer tiltak for å redusere risiko for spredning av smitte.

 • Puljeintervall for storfe

  (20.12.22) Puljeintervall for storfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

 • Planlegger du å kjøpe avlsokse?

  (16.12.22) Etter jul går tiden fort mot en ny bedekningssesong og kjøp av avlsokse. Nortura sin livdyravdeling har godt utvalg av kåra avlsokser for salg og planlegger du å kjøpe så ta tidlig kontakt med oss.

 • Regler for bytte av storfeindivid

  (Oppdatert 11.11.22) Dersom du må levere andre storfe enn opprinnelig var innmeldt, må Nortura Medlemssenter varsles senest kl. 08 virkedagen før henting.

 • Har dyra merker?

  (14.09.22) Fra tid til annen opplever vi at det kommer inn storfe som mangler ett eller begge merkene.