Storfebygg - Bygninger for spesialisert storfekjøttproduksjon

  • Går du med tanker om å bygge for spesialisert storfekjøttproduksjon?
  • Hvilke planløsning skal du velge?
  • Hva koster de ulike alternativene du kan velge mellom?
  • Hvilke byggekostnader skal du legge inn i budsjettet for gården din?

Dette er noen spørsmål du må ta stilling til ved eventuell nybygg. Bruk linkene og underkategoriene, og vi hjelper deg langt på vei i planleggingen.

Du kan også se på nettsiden til Landbruksbygg.no

Kontakt oss i team storfe

Hvordan går du fram?