GS-testing og disruptive gener ved kjøp og salg av livdyr

(04.03.24) Ved kjøp og salg av avlsdyr er det viktig med genetiske tester, spesielt for genetiske defekter. Ikke bare for dobbeltmuskulatur, men også noen sykdommer som er potensielt dødelige for dyret og/eller avkom.

Illustrasjonsbilde - dyr med dobbeltmuskulatur

Kjøp og salg av livdyr/avlsdyr med disruptive gener

Det er enighet i en samlet næring (Norges Bondelag, Norges Bonde- og Småbrukarlag, Nortura, KLF, Geno og TYR) om at det ikke skal være dyr med dobbelmuskulatur (disruptive gener) i norsk storfeproduksjon, etter år 2028. Vedtaket omfatter spesifikke gener for dobbeltmuskulatur: C313Y, Q204X og nt821. Det er et klart mål at det som finnes av disruptive gener skal fases ut av den norske storfepopulasjonen i løpet av de neste fem årene (kilde Animalia).

Den genetiske testen kartlegger også forekomst av de disruptive genene for Hypotrikose (hårløshet) hos Norsk Hereford, lyssensitivitet hos Limousin (protoporphyria) og lammelser hos dyret (ataksi) på Charolais. Mest utbredt hos nevnte raser, men kan også forekomme hos andre.

Ved kjøp og salg av avlsdyr/livdyr er det derfor viktig at prøvesvar på genotyping for å kartlegge om disruptive gener foreligger før dyret brukes i videre avl.

Det er selgers ansvar å ha dokumentasjon i orden for å unngå at en bærer av disruptive gener, benyttes i videre avl. Det ligger inne en kompensasjon for dette ved prissetting av livdyr.

Benyttes dyret til videre avl før svar på analyse foreligger, er det kjøpers ansvar.

Fra 2024 starter aktive avlsbesetninger med GS-testing på alle nyfødte kalver vha. ørevevsprøve. Prøven tas ved innsett av øremerke og analyseres hos biobank i Nederland. På sikt vil mest sannsynlig denne metoden også bli tilgjengelig for GS-testing av ordinære bruksbesetninger og øvrige dyregrupper.

GS-testing av dyr opp mot utenlandske linjer/populasjoner

Enkelte produsenter har allerede tatt i bruk GS-testing av avlsdyr mot utenlandske populasjoner/linjer og det har vi stor forståelse for. Dette blir ofte gjort for å utvikle egen avlsbesetning og raskere oppnå avlsfremgang, men det vil også gi bedre sikkerhet og dokumentasjon på avlspopulasjonen og dermed også avlsdyr som omsettes. En eventuelt ekstra pris ved formidling av avlsdyr avklares mellom kjøper og selger. Nortura legger ikke inn ekstra pristillegg på avlsdyr for testing av enkeltdyr mot utenlandske populasjoner/linjer.