Prisnotering kalv/fôringsdyr

(Sist endret 24.09.21) Notering nr. 2/2021 gjeldende fra 27. september. Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Kalv og fôringsdyr NRF/melkerase (ikke kjøttfe)

Vektgruppe Okse Kvige
0 - 64 kg kr 29,00 kr 22,50
65 - 120 kg kr 35,00 kr 23,50
Grunnpris pr. dyr (120 kg) kr 4 200 kr 2 820
Tillegg over 120 kg kr 24,00 kr 23,00
Pristillegg    
Nortura kvalitetstillegg* Alder fra 11 - 26 uker kr 700
Nortura vekttillegg** Mellom 120 - 200 kg levende vekt kr 400
Kompensasjon for snyltarbehandling   kr 200

* Nortura kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker forutsatt at minimumsvekt og øvrige krav for tillegget holdes.
** Nortura vekttillegg gis til kalver av melkerase mellom 120-200 kg forutsatt at minimumsvekt etter alder og øvrige krav holdes.

Se minimum tilvekstkrav

Nortura har to tabeller for minimumsvekter i forhold til alder. En med minstevekt for at kalvene i det hele tatt skal være omsettbare. Dersom kalvene har lavere vekt enn det, og allikevel blir solgt/formidlet, vil det gi et trekk i prisen. Det er også en tabell med minstevekt i forhold til alder, for å få kvalitetstillegg.

Norturas kvalitetskrav på fôringskalv » Kvalitetstillegg for fôringskalv

Pristrekk Okse Kvige
Melkeraser utenom NRF * (kryssing 75 % eller mer av andre raser) kr 1000 kr 1000
Melkerase utenom NRF * (kryssing 50 - 75 % av andre raser) kr 700 kr 700
Fôringsdyr m/horn kr 1000 kr 1000

Hvis kalver ikke følger Norturas kvalitetsprofil står Nortura fritt til å enten trekke i pris eller om nødvendig slakte dyrene.

* Melkesimmental avregnes som lett rase kjøttfe 

Kalv og fôringsdyr kjøttfe   

Kategori Okse Kvige
Kjøttfe lette raser (Basis 120 kg) kr 5 480 kr 3 560
Kjøttfe min. 50 % tung rase (Basis 120 kg) kr 6 420 kr 4 560
Kjøttfe min. 75 % tung rase (Basis 120 kg) kr 7 170 kr 5 320
Fradrag under 120 kg kr/kg (Alle kjøttferaser) kr 36 kr 26
Tillegg 120 - 425 kg kr/kg (tung kjøttfe)* kr 37 kr 27
Tillegg 120 - 370 kg kr/kg (lett kjøttfe)* kr 37 kr 27
Eksempel på tung rase: Charolais, Limousine, Simmental (Kjøtt)
Eksempel på lett rase: Hereford, Aberdeen Angus, Simmental (Melk)
*Fra 31.08.20: For kjøttfekalver som oppnår "Nortura kvalitetstillegg kjøttfe" gjelder ikke den øvre vektbegrensningen på 425 kg for tunge raser og 370 kg for lette raser.
 
Pristillegg   Okse Kvige
Nortura kvalitetstillegg kjøttfe* Kjøttfe lett ** kr 700 kr 500
Tillegget gjelder fra 7 uker til 36 uker Kjøttfe tung kr 950 kr 750
Kompensasjon for snyltarbehandling ***   kr 200 kr 200
Norsk kjøttfe ****   kr 350 kr 350

* Krav til genetikk og tilvekst 

** Gråfe avregnes som lett rase

*** For å få kompensasjonen for snylterbehandling må dyrene klippes over ryggen før behandling og utføres i god tid før transport

**** Kjøper og selger må ha avtale om Norsk Kjøttfe. Endring fra 7/1-19 har sin bakgrunn i endring av leveringsvilkår for Norsk Kjøttfe-avtale gjeldende fra 31/12-18.

Nortura har endret kravene for rasetillegget, det kreves nå at dyra må være registrert i Kukontrollen eller i Storfekjøttkontrollen og faren må dokumenteres med semin/stambok eller opprinnelsesnummer. Er dyra bare registrert i husdyrregisteret er ikke dette godkjent for å få rasetillegget.

For Nord-Norge er det et tillegg i noteringsprisen på kr 4 per kg både for okse- og kvigekalv over og under 120 kg.

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning