Bygg - Bygningskroppen

(Sist oppdatert 06.06.16) Her kan du lese om selve bygningskroppen og ulike løsninger for utforming av denne. Tre eller stålbygg? Tips til smittesluser, brannsikring og utforming av bygningen for sikker ut-/innlasting av dyr.