Øremerking av storfe

(Sist oppdatert 03.09.19) Hvilke regler gjelder? Her finner du er presentasjon fra OS ID og lenker til Mattilsynet og forskrift.

Kalvene skal merkes med ett visuelt øremerke i hvert øre. Disse øremerkene kalles opprinnelsesmerker. Dette skal gjøres senest 20 dager etter fødsel, og uansett før de eventuelt flyttes fra driftsenheten de ble født i.

Nytt nummer i øremerker for storfe fra 2020
Kalver født etter 1. januar 2020 skal ha øremerker med ny dyreholds-ID som tildeles av Mattilsynet. Mattilsynet vil informere den enkelte produsent om hvilken dyreholds-ID hun er tildelt i god tid før årsskiftet. Du må derfor ikke bestille flere storfemerker enn du antar du vil få bruk for i løpet av 2019.

» mattilsynet.no, Ny identifikator i landbruket 

» Her er en presetasjon fra OS ID, pdf. 888 kb

» mattilsynet.no, Merking og registrering av produksjonsdyr

» mattilsynet.no, Øremerking av storfe

» lovdata.no, Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

» OSID, Øremerking - hvilke regler gjelder?

 

 

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)