Prisnotering livdyr av storfe

(Sist endret 01.02.24) Prisene er ved omsetning gjennom Nortura SA.

Kategori
 
Veiledende noteringspris
Livkalv/åringskvige*
NRF/Melkeraser

Livkalv: Grunnpris beregnes likt som fôringskvige.
Åringskvige: Grunnpris beregnes likt som livkvige/kvige.

Avstammingstillegg/pr. poeng
Livtillegg


kr 80-120
kr 800/1000
Livkvige/ku
NRF/Melkeraser
Grunnpris pr kg
Tillegg avlsverdi, pr poeng
Tillegg drektighet, pr mnd
Tillegg semin
Tillegg produksjon, pr kg
dagsavdrått**
Tillegg helsestorfe***
Livtillegg
kr 67-78/53-63
kr 240
kr 350
kr 1200
kr 100

kr 1000
kr 1000/1500
* Grunnpris på livkalv/åringskvige beregnes likt med grunnpris for fôringskvige. Stammetillegg regnes i tillegg. Stammetillegg beregnes ut fra gjennomsnitt avlsverdi hos mor og far.
 
** Kyr som melker mindre enn 10 kg/dag, får ikke produksjonstillegg
 
*** Besetninger som har dokumentert "Grønn" status og har en godkjent Helsestorfeattest. Det betyr at de får et pristillegg på kr 1000 på avlsdyr livdyr.
 

Moment som påvirker prisdanninga :

 • Drektighet (pr. måned)
 • Avdrått
 • Alder
 • Eksteriør
 • Kalvingstidspunkt
 • Rase
 • Avhorning
 • Bruk av egen okse vil medføre trekk i prisen.

OBS!

I mange tilfeller vil det ikke vere mulig å ta ut full verdi av tilleggspoenga på de ulike kategoriene, spesielt hvis de beregna tillegga blir høye. Dette gjelder både kalv, åringskvige, drektige kviger eller kyr. De markedsmessige svingingene vil også i svært stor grad kunne påvirke den endelige prisen.

Prising av kjøttfe i Nortura

Det er fastsatt et felles prissystem for kjøttfe i Nortura.

Bakgrunn for prising i de ulike kategoriene:

Kategori
Grunnpris
Moment som påvirker prisdanning:

Ungkviger, kjøttfe

 

Samme prissystem som fôringsdyr

(se prisnotering kalv/fôringsdyr)

Tillegg for:

 • Seminfar
 • Aktiv avlsbesetning
 • Stambok
 • Livtillegg

Drektige kviger/kuer kjøttfe

Vekt* gj.snitt slaktverdi per kg for den enkelte rase i ulike kategorier. (kvige, ung ku og ku)

Tillegg for:

 • Seminfar
 • Bedekt/ins. Med semin
 • Stambok
 • Aktiv avlsbesetning
 • Drektighet(pr. mnd)
 • Livdyrtillegg

Trekk for:

 • Bedekt med krysningsokse
 • Horn

Ungdyrkåret avlsokser

Samme prissystem som fôringsdyr

(se prisnotering kalv/fôringsdyr)

Tillegg for:

 • Seminfar
 • Stambok
 • Aktiv avlsbesetning
 • Naturlig kollet
 • Eksteriør poeng
 • Kåringspoeng totalt
 • Livdyrtillegg

Stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura, stoppsats, omsetningskostnader og frakt for livdyromsetning (krever innlogging, pt ikke åpnet)