Grovfôrkrisen – samling av artikler

Den varme og tørre våren og forsommeren 2018 ga store utfordringer, hele Sør-Norge fikk redusert 1. slått. Det var noen geografiske variasjoner, men i gjennomsnitt anslår vi at 1. slåtten ga ca. 50 % av normal avling med grovfôr.

Relatert informasjon