Nortura kvige

Nortura satser på kvigene med egen avtale og fra 3. mai 2021 opprettes en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. (*)

Kvige på beite. Foto: Håvard Hanasand, Moxey

Denne kvigeavtalen er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra. Du kan allerede nå tegne avtale.

Pristillegg:

 • kr. 4,00 per kg

Betingelsene for å oppnå tillegg er:

 • kategori kvige (alder 301-730 dager)
 • minimum slaktevekt på 200 kilo,
 • slakteklasse O eller høyere, 
 • gjelder for alle raser
 • reine dyr (dyr med hygienetrekk kategori 2 blir underkjent)
 • Nortura kvige er en videreføring av pilot prosjektet "Ungt Kjøttfe" på Østlandet. I denne piloten ble det etablert et produktspekter basert på kjøttfe kviger til PROF-markedet. Produktene ble godt mottatt, og det er viktig for Nortura og opprettholde og videreutvikle dette salget. For å sikre oss at kjøttfekvigene blir meldt inn på Nortura kvige og ikke på Norsk kjøttfe, vil kviger fra produsenter med Norsk kjøttfe-avtale få tillegg for Norsk kjøttfe ut over Kvige-tillegget når de meldes inn på Nortura kvige-avtalen

Produsenten forplikter seg til følgende:

 • medlemskap i Nortura
 • levere alle slaktedyr til Nortura
 • melde inn på avtaletype kvigeavtale i henhold til enhver tid gjeldende innmeldingsordninger

Krav i forhold til forskrift oppstalling:

 • Kviger som skal fôres over sommeren skal i henhold til regelverk om oppstalling av storfe ha minimum 8 uker på beite.
 • I fjøs bygd etter 2004 skal kviger ikke oppstalles på fullspaltebinger – det må i så fall søkes om dispensasjon fra Mattilsynet

I tillegg kommer avtaletilleg og puljetillegg

Se også Slik kan vi raskt øke storfekjøttproduksjon med 1200 tonn og Når er ei kvige kvige?