Kvalitetstillegg for fôringskalv

(Sist endret 17.11.20) Kvalitetskrav til fôringskalv omfatter Nortura Vekttillegg (NRF) og Nortura Kvalitetstillegg for melkeraser, lette og tunge kjøttferaser.

Krav til Nortura Kvalitetstillegg

Nortura Kvalitetstillegg gis til kalver mellom 11 og 26 uker.
 
Minimumskrav til vekt ved ulik alder
Alder i uker (dager) 11 (77) 15 (105) 18 (126) 22 (154) 26 (182)
Vekt okse
96
129
156
194
232
Vekt kvige
92
120
141
171
201
 • Far skal være seminokse. Fødselsdato og farnummer skal dokumenteres
 • Kalven skal være uten skader, sykdom og lidelser eller merker etter skader og lidelser
 • Kalven skal være avvendt fra melk 1-2 uker før salg
 • Kalven skal være avhornet eller bekreftet kollet.
 • Besetningen skal være fri for smittsomme sykdommer
 • Kalven leveres med egenerklæring eller helseattest der dette kreves (Attest ved omsetning av storfe).
 • Behandlet for utvendige og innvendige parasitter ved behov
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr bør tildeles i henhold til fôrplan, avpasset etter dyrets alder.
 • Kalven skal være frisk og trivelig.
Det presiseres at eventuelle tilleggskrav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.
 

Krav til Nortura Kvalitetstillegg lett og tung rase

Tillegget gjelder fra 7 uker til 36 uker (endring fra 21.9.20)
 
Minimumskrav til vekt ved ulik alder  
Alder i uker (dager)
7 (49)
14 (98)
22 (154)
29 (203)
34 (238)
38 (266)
Lett rase okse
90
141
200
251
288
324
Tung rase okse
102
161
228
285
332
376
Lett rase kvige
85
131
185
231
256
281
Tung rase kvige
96
149
210
263
291
319
Tung rase (eksempel): Charolais, Limousine, Simmenthal (Kjøtt)
Lett rase (eksempel): Hereford, Aberdeen Angus, Melkesimmental
 • Kryssingsgrad min. 50 % kjøttrase.
 • Far skal være seminokse, stambokført eller ungdyrkåret kjøttfe. Avstamming skal dokumenteres.
 • Kalven skal være registrert i Kukontroll eller storfekjøttkontroll
 • Kalven skal være avvendt fra melk 1 – 2 uker før salg.
 • Kalven skal være godt tilvendt grovfôr og kraftfôr. Kraftfôr skal tildeles i henhold til fôrplan, men må avpasses etter dyrets alder.
Det presiseres at eventuelle krav og bestemmelser fra offentlige myndigheter også gjelder.

Det utbetales i tillegg til "Nortura Kvaltietstillegg lett/tung rase" ulike kryssingstillegg for tung og lett rase avhengig av kjønn og kryssingsgrad.