Kostnader nisjeslakt

(24.03.23) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal kjøpe egne slakt tilbake som nisjeslakt.

Kostnad er:

Engrospris kr/kg
- avregningspris kr/kg
= Kostnad nisje kr pr kg

Tabellen er eksempel på gjeldene kostnad kr/kg per 27.03.2023 (siste prisnotering):

  Kilospris nisje*
Sau klasse R  kr 25,17
Lam klasse O 9,1-13 kg kr 36,34
Lam klasse R 16,1-23 kg  kr 29,34
Ung Okse 250-325 kg klasse O+  kr 16,30
Ung Ku klasse over 250 kg O-  kr 16,68
Kalv klasse O 90-140 kg  kr 22,80
Gris 83,1-85 kg klasse E  kr 9,18
Purke skolda klasse E  kr 11,35
Kje 5,1-9 kg klasse O  kr 59,70
Kje over 9 kg klasse O  kr 43,70
Geit klasse O  kr 21,60

*med forbehold om oppdatering ved siste prisendring

Du får først en vanlig avregning for slaktet ditt. Dersom det er nisjeslakt, får du en faktura på samme slaktet med engrospris.