Livdyr avlsdyr kjøtt

(Oppdatert 29.11.2023) Her finner du oversikt over avlsdyr kjøttfe til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr kjøtt

 

Agro Drektige Kviger Drektige Kyr Ungkviger Livkalv 
Kjøttfe Tung Rase  21 4 0 0
Kjøttfe Lett Rase AA 13 7 2 0
Kjøttfe Lett Rase HF 10 0 6 0
         
Førde        
Kjøttfe Lettrase 16 8 0 0
Hereford -6 0 0 0
Sandeid/   Bergen         
Kjøttfe Lettrase 3 0 0 0
Kjøttfe Tungrase 2 2 2 0
VFF 0 3 0 3

 

Førde - Bjarte Hundvebakke - 41691693

Sandeid/Bergen - Helene Hagen - 40530923

Agro - Herbjørn Haugland - 90799148

            Odd Finnesand - 91319980

            Olaug Varhaug Siqveland - 90563779