Livdyr avlsdyr kjøtt

(Oppdatert 24.04.24) Her finner du oversikt over avlsdyr kjøttfe til salgs i området Vestland, Rogaland og Agder.

Avlsdyr kjøtt

Agro Drektige Kviger Drektige Kyr Ungkviger Livkalv 
Kjøttfe Tung Rase  10 0 0 10
Kjøttfe Lett Rase AA 0 0 0 0
Kjøttfe Lett Rase HF 0 0 2 0
         
Førde        
Kjøttfe Tungrase 3 0 0 0
Hereford 0 0 0 0
Sandeid/   Bergen         
Kjøttfe Lettrase 1 0 0 0
Kjøttfe Tungrase 0 0 0 0
VFF 0 0 0 0

Kontakt:

Førde/Sandeid/Bergen - Helene Hagen - 40530923

Agro/Førde - Herbjørn Haugland - 90799148

            Odd Finnesand - 91319980

            Olaug Varhaug Siqveland - 90563779