Oppstart og avslutning av slaktesesongen på småfe

(05.07.23) En stor del av slaktinga og skjæringa av sau/lam blir gjort av sesongarbeidere som Nortura må skrive kontrakt med lang tid i forveien. Både Nortura og de innleide arbeiderne ønsker stor aktivitet mens de jobber her i landet.

Når de reiser hjem, blir slakte- og skjærekapasiteten mindre.

Her finner du en oversikt over oppstart- og avslutningsuker for sesongslaktinga 2023 med tilhørende innmeldingsfrist.

Vi håper dette kan være til hjelp når slaktesesongen skal planlegges både i lammeringene og for den enkelte bonde. Småfeslaktinga starter opp igjen på de fleste Nortura-slakteri i uke 2, mandag 8. januar.

Plan for oppstart av sesongslakting 2023 

Fabrikk 

Uke nr 

Innmeldingsfrist: 

Merknad 

Forus 

31 

Tirsdag 25. juli kl. 08.00 

Vanlig med noe småfeslakting også i uke 29 

Sandeid 

31 

Tirsdag 25. juli kl. 08.00 

 

Førde 

31 

Tirsdag 25. juli kl. 08.00 

 

Gol 

31 

Tirsdag 25. juli kl. 08.00 

 

Rudshøgda 

35 

Tirsdag 22. august kl. 08.00 

Slakter litt i slutten av uke 35, ca 1000 småfe 

Malvik 

32 

Tirsdag 1. august kl. 08.00 

Slakter ikke uke 33, men uke 34 og utover 

Bjerka 

34 

Tirsdag 15. august kl. 08.00 

 

Målselv 

31 

Tirsdag 25. juli kl. 08.00 

Om det er noe innmeldt 

Karasjok 

33 

Tirsdag 8. august kl. 08.00 

Eventuelt uke 34, kommer an på innmelding 

Plan for avslutning av småfeslakting 2023 

Fabrikk 

Uke nr 

Innmeldingsfrist 

Forus 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Sandeid 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Førde 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Gol 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00 

Rudshøgda 

43 

Tirsdag 17. oktober kl. 08.00 

Malvik 

48 

Tirsdag 21. november kl. 08.00 

Bjerka 

48 

Tirsdag 21. november kl. 08.00 

Målselv 

50 

Tirdag 5. desember kl. 08.00 

Karasjok 

49 

Tirsdag 28. november kl. 08.00