Rådgivingstilbud i Team småfe i Nortura

(Oppdatert 15.02.22) Team småfe i Nortura består av dyktige rådgivere med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap om småfe. Jobben vår er å være kontaktpunkt mellom småfebonden og Nortura. Ta kontakt med oss! Vi er aldri mer enn en telefon unna. Vi skal også hjelpe småfebonden til et best mulig økonomisk resultat på gården gjennom god rådgiving i samarbeid med resten av verdikjeden i Nortura.

Fagområde

Innhold

Økonomi

 1. Analysere økonomien på kort sikt ved hjelp av dekningsbidragskalkyle, slakteanalyser og rapporter fra Sauekontrollen
   
 2. Vurdere økonomien på lengre sikt ved hjelp av en Driftsplan, ved endring i driftsopplegg, overdragelse av gård, økonomiske utfordringer og grunnlag for søknad til Innovasjon Norge/Bank
   
 3. Beregne driftskredittgrunnlag ved endring i produksjon
   
 4. Taksering av besetning og enkeltdyr ved kjøp og salg, forsikringssaker, eiendomsoverdragelser m.m.

Drifts-optimalisering

 1. Optimalisere leveringstidspunkt for slaktedyr for best mulig økonomi
   
 2. Driftsanalyse gjennom året med tiltaksliste med forslag til forbedringer
   
 3. Fôrplanlegging- vurdere grovfôrkvalitet og utarbeide fôrplaner
   
 4. Faglig støtte Sauekontrollen, inkludert muligheter for teknisk støtte til bruk av app/lesestav

Nybrukere

 1. Oppfølging av ny-brukere i henhold til beskrevne rutiner

Praktiske kurs

 1. Kurs i ulike gjøremål en sauebonde må beherske
Ekstern rådgivning
 1. Oppdrag for andre enn Nortura

Arbeidsform:

 1. Enkeltbruk
 2. Grupperådgivning
 3. Fagmøter/kurs

Møte kan gjennomføres enten som fysiske møter eller elektronisk.

Priser:

 • Driftsplan er kr 5000,-, halv pris for nybrukere
 • Pris for Driftsanalyse gjennom året er kr 2000,- gratis for medlemmer med nybrukeravtale
 • Praktiske kurs faktureres etter kostnad
 • Ekstern rådgivning faktureres med kr 750 pr time + reise

Priser Sauekontrollen gjeldende fra 1.1.2022:

Type medlem

Eigenregistrering

Rådgjevar-registrering

Medlemmer t.o.m 30 sau

Grunnavgift: kr 575 + kr 16 pr innmeldt sau

Grunnavgift: kr 575 + kr 25 pr innmeldt sau

Medlemmer 31 sau og meir

kr 1075

Grunnavgift kr 975 + kr 12 pr innmeldt sau