Kostnader returslakt

(Sist endret 29.01.21) Oppsett for kostnader vedrørende slakting om du skal ha egne slakt i retur til eget forbruk.

Nortura har følgende avregningsmetode for returslakt:

  • Slaktet som tas i retur avregnes som ordinært slakt.
  • Returkostnaden faktureres pr stk sammen med avregningsprisen på slaktet.

Kostnader vedrørende slakting retur er gjeldende fra 4. januar 2021:
Hovedårsaken til endringene fra 2021 er økte slaktekostnader og redusert omsetningsavgift

Dyreslag
Retur kr/stk
Gris/purke
584,00
Storfe
3 941,00
Kalv 2 293,00
Småfe
507,00
Pristillegg ved storfe bakpart, og fradrag ved storfe forpart. For ung sau, sau, vær og geit må ryggmarg fjernes etter kløyving, eller ryggsøyle om dyret ikke er kløyvd. Det er tilleggspris ved kløyving. Eventuelle parterings- og fraktkostnader kommer i tillegg.
 
Kjøp av returslakt er begrenset til eget forbruk på gården, kårfolk og evt. ansatte på gården. Hvis årlig kvantum i retur overstiger 300 kg (slaktevekt) vil Landbruksdirektoratet kreve inn omsetningsavgift for dette.
 
Hvis det er ønskelig med gjenkjøp av eget slakt hvor medlemmer selv kjøper tilbake slaktet for egen bearbeiding og salg, forutsetter dette at medlemmet har søkt om og fått dispensasjon til å drive slikt salg.
 
Dette regnes da IKKE som retur, men går under betegnelsen NISJE og blir fakturert til engrospris.