Rutiner for Sauekontrollen på web

(27.01.10) Data til Sauekontrollen skal ofte leggast inn når du har det som mest travelt. Det er difor laga ein oversikt som kan hjelpa deg til å legge inn data når du har betre tid, samstundes som jobben i arbeidstoppane blir enklare.

Av: Vigdis Aas, rådgiver

Klikk på tabellen

for å åpne den i pdf ->

I tabellen finn du tips om alt som Sauekontrollen web kan hjelpa deg med, og som gjev deg full utnytting av programmet som styringsverktøy i sauehaldet ditt. Det skal du sjå på som eit godt tilbod, for Sauekontrollen web har mange muligheiter. Det du skal gjere uansett, er å legge inn våroplysningar, haustopplysningar og halda orden på dyrestatus.

Brukarvegleiing til Sauekontrollen web finn du på animalia.no

Har du ikkje Sauekontrollen web? Meld frå til rådgjevaren din, og meld deg og buskapen inn.