Livkalv og ungkviger for salg i Trøndelag

06.06.2024) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv og ungkviger for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte livkalv og ungkviger pr. område Trøndelag:

Ring Livdyr 95 51 84 00 (tast 2)

Kommune     Indnr. Født Far Avlsverdi BRSV/BCoV

Heim

68250

    989 05.06.23 Usikker -

 

Rød

68250
    991 09.06.23 12222 - Rød
Rindal               
53401     71 7.10.23 12245 18 Rød
53401     72 14.10.23 12246 0 Rød
53401     74 28.12.23 12264 20 Rød
53401     75 10-01.24 12264 23 Rød
Rindal              
69307     1367 f.19.02.23 12168 6 Grønn
Overhalla              
67045     692 28.01.23 12188 19 Rød
67045     693 11.04.23 12187 14 Rød
Steinkjer/ Ogndal              
53991     627 09.08.23 12242 10 Rød
53991     600 05.05.23 12201 17 Rød
53991     605 06.05.23 12233 14 Rød
53991     612 18.07.23 12192 15 Rød
Indre Fosen / Rissa              
57366     1183 04.07.23

12192

 

10 Rød
57366     1174 30.05.23 12024 10 Rød
57366     0008 19.12.23 12201 11 Rød
Indre Fosen/ Verrabotn              
56865     79 16.04.23 12201 18 Rød
56865     89 01.07.23 12226 18 Rød
56865     90 06.07.23 12197 18 Rød
56865     94 12.07.23 12024 10 Rød
Inderøy              
64144     464 01.11.23 12238 24 Rød
64144     466 02.01.24 12256 19 Rød
64144     467 08.01.24 12256 13 Rød
64144     468 10.01.24 12285 27 Rød
64144     469 20.01.24 12264 23 Rød
64144     470 28.01.24 12257 33 Rød
64144     462 04.09.23 12228 29 Rød
64144     463 07.09.23 12233 19 Rød
STN 3 renrasa ungkviger født des 22-jan 23. Debiogodkjent.  Rød Melhus 67680 12.03.24

Kontakt: Livdyr-Midt, Malvik