Priser og leveringsvilkår for småfe

Sau ut på beite

Gjeldende avregningspris finner du i prislisten som er lenket under. Prisene framover avhenger av bl.a. endringer i engrospris, slakte- og skinnkostnader, omsetningsavgift, andre periodiske pristillegg etc.  Kvantumstillegg avregnes årlig etter årsavslutning.

» Avregningspriser småfe

 • Siste prisendring og prisprognose småfe

  (24.05.24) Avregningsprisen for lam går opp med kr 4,00 per kg fra mandag 27. mai. Dette er grunnet økt engrospris, og er i henhold til oppsatt prisløype for 1. halvår.

 • Endring i prisar og tilskot 1. halvår 2024

  (20.11.23) Konsernstyret i Nortura har vedteke uendra engrospris for både sau og lam for 1. halvår 2024. Nortura Totalmarked har laga ei prisløype for å ta ut denne prisen. I tillegg aukar grunntilskotet på lam etter nyttår.

 • Nye ullpriser fra 4. september – betydelig løft for C1 ulla

  (01.09.23) Fra mandag 4. september øker pristilskudd fra staten på C1 fra kr. 54,35 til kr. 62,- og på B1 fra kr. 48,35 til kr. 52,-. Dette er et betydeleg løft for raser som produserer crossbred-ull uten pigment, selv om avregningspris reduseres noe gir det økt utbetaling til produsent på kr 6,65 pr kg for C1.

 • Forklaring på slakteoppgjør

  (Oppdatert 26.01.23) Her gir vi deg en forklaring på slakteoppgjør, eller avregning på gris, storfe og småfe. Avregningen er "kvitteringen" du som produsent får fra slakteriet når du leverer slaktedyr.

 • Leveringsvilkår økologiske småfe

  (Sist endret 15.01.23) For å kunne styre volum og priser på økologisk mer i tråd med det faktiske salget og prisuttaket i markedet har Nortura en avtaleordning på småfe.

 • Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

  (05.12.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett.